• +48 502 21 31 22

Program "Ciepłe mieszkanie" dla budynków wielorodzinnych

Celem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych.

Program "Ciepłe mieszkanie" dla budynków wielorodzinnych

21 lipca ruszył kolejny ogólnopolski program antysmogowy finansowany ze środków NFOŚiGW – tym razem jest to "Ciepłe mieszkanie". Jest on skierowany do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy będą mogli się starać o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach. Celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. Dotacje będą przydzielane m.in. na wymianę okien i drzwi, wymianę źródła ciepła i na wentylację mechaniczną. Do 2026 r. na ten cel przeznaczonych będzie 1,4 mld zł.

"Ciepłe mieszkanie" — podobnie jak "Czyste powietrze" — ma trzy części. Pierwsza część skierowana jest do osób mających dochody do 120 tys. zł rocznie. Takim właścicielom mieszkań przysługiwać będzie podstawowy poziom dotacji w wysokości do 15 tys. zł na lokal (do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji). Z drugiej części programu skorzystać mogą właściciele mieszkań, gdzie dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1673 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym – 2342 zł. Bezzwrotna dotacja dla tej grupy wyniesie do 25 tys. zł (do 60% kosztów kwalifikowanych). Trzecia grupa beneficjentów to właściciele mieszkań, gdzie dochód nie przekracza 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W tym przypadku dotacja będzie najwyższa – do 37,5 tys. zł na lokal (do 90% kosztów kwalifikowanych).

Dotacje będą mogły być jednak wyższe o 5%., jeśli lokal mieszkalny znajduje się w budynku zlokalizowanym na terenie jednej z 322 gmin określonych przez Główny Inspektorat Środowiska jako te, które najbardziej borykają się z problemem zanieczyszczenia powietrza, czyli przekroczeniami norm emisji pyłów PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka