• +48 502 21 31 22

W połowie firm brakuje pracowników

Na problem skarżyli się przede wszystkim przedsiębiorcy z małych firm. Z kolei branżą najbardziej dotkniętą niedoborem pracowników było budownictwo.

W połowie firm brakuje pracowników

W czerwcu więcej firm niż miesiąc wcześniej uznało, że niedostępność pracowników w dużym lub bardzo dużym stopniu utrudnia funkcjonowanie ich przedsiębiorstwa. Z niedostępnością pracowników borykało się 54% polskich firm – to wzrost o 5 pkt. proc.

Na problem skarżyli się przede wszystkim przedsiębiorcy z małych firm. Tu wzrost wskazań był relatywnie wysoki – +17 pkt. proc. miesiąc do miesiąca. Podobnie wysoki wzrost wskazań wystąpił w branży handlowej (+ 14 pkt. proc.). Z kolei w czerwcu branżą najbardziej dotkniętą niedoborem pracowników było budownictwo – dla ponad 60% firm jest to bariera o dużym i bardzo dużym znaczeniu dla prowadzenia biznesu.

Na niedostępność pracowników narzekają przede wszystkim branże poszukujące pracowników tymczasowych. Według badań Grupy Progres zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych w pierwszej połowie 2022 r. wzrosło o 22% w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. Zatrudnianie pracowników tymczasowych pozwala firmom zachować większą elastyczność kadrową. Od stycznia do końca maja 2022 r. osoby zatrudnione jako pracownicy tymczasowi przepracowały o 27% godzin więcej niż w takim samym okresie w zeszłym roku. W 2022 r. o 51% wzrosła liczba zatrudnionych tymczasowo Ukraińców, 78% z nich stanowiły kobiety.

Polski Instytut Ekonomiczny ocenia, że nie jest pewne, czy w kolejnych miesiącach problem niedostępności pracowników będzie narastał. – Z jednej strony bowiem rządowa strategia bezpieczeństwa żywnościowego Polski zakłada częściowe przejęcie od Ukrainy roli głównego producenta żywności dla Europy. W związku z tym można spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na pracowników w sektorze przetwórstwa przemysłowego i w rolnictwie – zauważają eksperci.

Z drugiej strony spada liczba ofert pracy. Z najnowszego raportu Grant Thornton wynika, że w czerwcu liczba ofert pracy zmalała o 8% w porównaniu do czerwca 2021 r. – Możliwe, że wysoka inflacja i stopy procentowe oraz rosnące oczekiwania płacowe pracowników będą stopniowo zniechęcać pracodawców do zwiększania poziomu zatrudnienia. Również z badań MIK wynika, że zmniejszył się (o 4 pkt. proc. m/m) udział firm planujących zatrudnienie nowych pracowników. W lipcu plany zwiększenia zatrudnienia w najbliższych 3 miesiącach miało 11% firm – komentują.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka