• +48 502 21 31 22

Dodatkowe wolne za jazdę rowerem do pracy? Pomysł posła Porozumienia

Przepisy prawa pracy nie wyłączają możliwości wprowadzenia przez pracodawcę dodatkowych świadczeń dla pracowników. Może on przyznawać dodatkowe zwolnienia od pracy czy dni wolne od pracy niewynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.

Dodatkowe wolne za jazdę rowerem do pracy? Pomysł posła Porozumienia

W 2019 r. holenderski rząd zdecydował się wprowadzić ulgi podatkowe dla osób dojeżdżających do pracy na rowerze. Na stracie programu rowerzyści mogli ubiegać się o 0,19 euro ulgi podatkowej za każdy kilometr, który przejadą do pracy i z powrotem. Z kolei w Polsce bonusy dla rowerzystów oferują niektórzy pracodawcy. Od 2018 r. urzędnicy pomorskiego urzędu marszałkowskiego dostają dodatek rowerowy – 70 zł miesięcznie, który przysługuje im, jeśli w miesiącu będą wybierali rower przez minimum 15 dni.

Stanisław Bukowiec, poseł Porozumienia Jarosława Gowina, zapytał Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, czy rozważa wprowadzenie dodatkowych korzyści socjalnych dla osób, które na co dzień dojeżdżają do pracy na rowerze. Mowa tu o takich rozwiązaniach jak wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy, skrócenia godzin pracy, zastosowania dodatkowej ulgi podatkowej lub innych rozwiązań. W swojej interpelacji powołuje się na badania, z których wynika, że 75% Polaków porusza się na rowerze, z czego 26% korzysta z niego jako środka transportu do pracy.

– Rower stanowi odciążenie dla bardzo często zakorkowanych ulic naszych miast, ogranicza wydalanie szkodliwych substancji, które są efektem spalania paliwa przez samochody, rozwiązuje problem ograniczonej ilości miejsc parkingowych oraz co najważniejsze – mobilizuje nas do czynnej aktywności, a tym samym wpływa pozytywnie na nasze zdrowie – podkreśla poseł. – Coraz częściej spotykamy się z wprowadzanymi benefitami przez podmioty prywatne dla takich osób, z kolei rozwiązania wprowadzone przez rząd byłyby tego doskonałym uzupełnieniem – tłumaczy. Stanisław Bukowiec zwraca uwagę, że zasadne jest też rozważenie wprowadzenia specjalnych programów, które pomagałyby firmom w dostosowywaniu ich przestrzeni do potrzeb rowerzystów, np. budowę miejsc postojowych lub wind dla rowerów.

Z odpowiedzi udzielonej przez minister rodziny i polityki społecznej wynika, że już teraz nic nie stoi na przeszkodzie, by firmy same doceniały pracowników za korzystanie z roweru jako środka transportu do pracy. – Przepisy prawa pracy nie wyłączają możliwości wprowadzenia przez pracodawcę, jeśli taka będzie jego wola, dodatkowych świadczeń dla pracowników. Może on w regulaminie wynagradzania ustalić również inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania pracownikom. Ponadto nie ma przeszkód prawnych, aby w regulacjach wewnątrzzakładowych pracodawca przyznał pracownikom dodatkowe zwolnienia od pracy czy dni wolne od pracy niewynikające z przepisów powszechnie obowiązujących – wyjaśniła minister Marlena Maląg.

Jednocześnie podkreśliła, że zasady przyznawania pracownikom dodatkowych świadczeń lub zwolnień od pracy albo dni wolnych od pracy muszą opierać się na zasadzie równości i mieć obiektywny charakter. Dyskryminowanie bowiem jakiejkolwiek grupy pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jest zakazane. A w praktyce z uwagi na różną odległość dzielącą miejsce zamieszkania od miejsca pracy poszczególnych pracowników nie każdy z nich może pozwolić sobie na wybór roweru jako środka komunikacji. Dlatego też resort nie pracuje nad prowadzeniem odgórnych rozwiązań.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka