• +48 502 21 31 22

Skutki wojny odczuwają przedsiębiorstwa w całej Polsce

Według 63% przedsiębiorców wojna w Ukrainie silnie wpływa na wyższe koszty prowadzonej działalności, a im większe przedsiębiorstwo, tym więcej firm wskazuje na duży jej wpływ na wyższe koszty.

Skutki wojny odczuwają przedsiębiorstwa w całej Polsce

Negatywny wpływ wojny w Ukrainie na przynajmniej jeden obszar swojej działalności odczuło 94% polskich firm. Według analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego skutki wojny dotykają polski biznes bez względu na wielkość firmy czy rodzaj prowadzonej działalności. Od wybuchu wojny 75% badanych przedsiębiorstw wskazuje ją jako barierę silnie utrudniającą prowadzenie biznesu.

Z analizy PIE wynika, że wojna wpłynęła w silnym stopniu na decyzje związane z podnoszeniem cen w przypadku 70% firm. Częściej na podwyżki cen decydowały się firmy małe (81%) niż duże (63%), a w branżach najczęściej ceny podnosiły przedsiębiorstwa handlowe (79%) i TSL, czyli transport-spedycja-logistyka (74%).

Według 63% przedsiębiorców wojna w Ukrainie silnie wpływa na wyższe koszty prowadzonej działalności, a im większe przedsiębiorstwo, tym więcej firm wskazuje na duży jej wpływ na wyższe koszty. W mikrofirmach udział takich przedsiębiorstw to 57%, a w dużych 69%. Najczęściej silny wpływ wojny na wzrost kosztów działalności wskazują firmy handlowe (70%), ale również produkcyjne i usługowe (po 65%), TSL (64%) oraz budowlane (53%).

Wojna przyczynia się do zakłóceń w łańcuchach dostaw oraz do pogorszenia współpracy z kontrahentami. Wśród badanych firm silny wpływ wojny na zakłócenia w łańcuchach dostaw wskazuje 36% z nich. Częściej dotyczy to firm handlowych (42%), budowlanych (41%) i TSL (40%). Natomiast 18% firm nie widzi wpływu wojny na zakłócenia w łańcuchach dostaw. W szczególności są to firmy usługowe – tak wskazało 30% z nich.

Silny wpływ wojny na pogorszenie współpracy z kontrahentami sygnalizuje 19% przedsiębiorstw, a brak wpływu 26%. Różnice rysują się wyraźniej w branżach. W handlu więcej firm wskazuje na silny wpływ wojny na pogorszenie współpracy (27%) niż na brak wpływu (22%). W produkcji co piąta firma uważa, że wojna silnie pogorszyła współpracę z kontrahentami i co piąte przedsiębiorstwo wskazuje na brak wpływu wojny na taką współpracę. Natomiast w budownictwie, usługach i sektorze TSL przeważają opinie o braku wpływu wojny na współpracę z kontrahentami.

Co czwarta firma wskazuje, że wojna silnie wpłynęła na niedostateczny popyt na produkty lub usługi oferowane przez przedsiębiorstwo. Częściej problemy z popytem wskazują mikrofirmy (26%) niż duże przedsiębiorstwa (18%). Najbardziej problemy z popytem w wyniku wojny dostrzegają firmy handlowe (34%) i firmy budowlane (30%). Natomiast 27% firm z sektora TSL nie widzi wpływu wojny na popyt oferowanych przez nie usług.

Analitycy PIE podkreślają, że to, co wojna już zniszczyła, nie będzie łatwe do odbudowania. – Przedsiębiorstwa prowadzące biznes przed wojną z rynkami wschodnimi (Rosja, Białoruś, Ukraina) muszą zmodyfikować lub nawet całkowicie zmienić swoje modele biznesu – zaznaczają.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka