• +48 502 21 31 22

Rybnik na Światowym Forum Miejskim

WUF było okazją do nawiązania współpracy z przedstawicielami Polskiego Funduszu Rozwoju z Departamentu Rozwoju Innowacji – w ostatnim dniu przyjechali oni do Rybnika, po którym oprowadził ich Piotr Kuczera.

Rybnik na Światowym Forum Miejskim

Rybnik mocno zaznaczył swoją obecność podczas 11. edycji World Urban Forum – Światowego Forum Miejskiego, które w tym roku odbywało się w Katowicach od 26 do 30 czerwca pod hasłem „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”.

Podczas tegorocznej sesji WUF ogłoszono i symbolicznie podpisano dokumentu „Plan działań dla miast. Modelowa lokalność” stanowiący polską odpowiedź na wyzwania związane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju stawiane przez Agendę 2030. Misją „Planu działań...” jest zmobilizowanie miast do odważnych działań na rzecz zrównoważonej transformacji i wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziomie lokalnym.

W ramach wydarzenia Rybnik, podobnie jak Warszawa i Kraków, zaprezentował katalog działań prowadzonych przez miasto na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, czyli rybnickie pomysły na odpowiedzialną konsumpcję – kubek kaucyjny i pomiary marnowania żywności. Dokument podpisały w sumie 104 polskie miasta. W imieniu Rybnika sygnował go prezydent Piotr Kuczera.

– Włączając się w światowy trend zrównoważonej przemiany przestrzeni miejskich oraz realizując projekt w ramach „Planu Działań dla Miast”, Rybnik uczestniczy w dyskusji na temat rozwoju terenów zurbanizowanych oraz tworzenie platformy dla systematycznego udoskonalania i wdrażania dobrych wzorców w lokalnych politykach miejskich. Plan ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk zaczerpniętych ze zrealizowanych przedsięwzięć wypełniających Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz promocję osiągnięć poszczególnych miast w ich wypełnianiu, istotnych z perspektywy miast oraz szukania odpowiedzi na lokalnie występujące problemy, niezależnie od skali projektów lub działań – tłumaczy Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

W pawilonie polskim Światowego Forum Miejskiego zaprezentowano też osiągnięcia Rybnika w zakresie rewitalizacji w ramach programu „Modelowa rewitalizacja miast”. – Jako jedno z trzech polskich miast – obok Piaseczna i Zabrza – wzięliśmy udział w panelu dotyczącym polityk miejskich i zrównoważonego rozwoju miast, w ramach programu Urban_In. Rybnik postawił wyzwanie w kategorii „Miasto odporne na kryzysy” – w odpowiedzi powstała praca konkursowa dotycząca stworzenia miejsca, „wspólnego stołu”, gdzie wszyscy mieszkańcy mogą się spotkać przy wspólnym gotowaniu – mówi Piotr Masłowski, zastępca prezydenta Rybnika, uczestniczący w WUF w roli prelegenta.

WUF był również okazją do przedstawienia wyników wdrożeń aplikacji będących efektem grudniowego „Klimatonu dla Miast”, gdzie Miasto Rybnik było jednym z czterech finalistów. Finalny kształt aplikacji został zaprezentowany podczas panelu „Innowacje nastawione na wyzwania. Podsumowanie wdrożeń Klimatonu dla Miast”, którego organizatorami był Polski Fundusz Rozwoju oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. – Aplikacja opracowana dla Miasta Rybnika wykorzystywana jest do bieżącej analizy obciążenia linii autobusowych oraz przystanków. Docelowo pozwala optymalizować transport zbiorowy w Rybniku – wyjaśnia Ewelina Włoch z Wydziału Rozwoju UM, uczestnicząca z ramienia miasta w ubiegłorocznym Klimatonie.

Spotkanie w ramach Światowego Forum Miejskiego było też okazją do nawiązania współpracy z przedstawicielami Polskiego Funduszu Rozwoju z Departamentu Rozwoju Innowacji – w ostatnim dniu WUF11 przyjechali oni do Rybnika, po którym oprowadził ich Piotr Kuczera.

Czytak także: Odbudowa miast – polska sesja specjalna podczas WUF11 – wojna na Ukrainie

fot. A. Skupień, UM Rybnik
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka