• +48 502 21 31 22

Polska i Czechy z najniższą stopą bezrobocia w Unii Europejskiej

Stopa bezrobocia powyżej unijnej średniej była we Francji, Szwecji i Włoszech, a zdecydowanie najwyższa była w Hiszpanii.

Polska i Czechy z najniższą stopą bezrobocia w Unii Europejskiej

Stopa bezrobocia w maju 2022 r. w strefie euro wyniosła 6,7% i okazała się niższa niż zakładała średnia prognoz – 6,8%. W całej Unii Europejskiej wskaźnik ten wyniósł 6,1% i był taki sam jak w kwietniu.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni, w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Wciąż relatywnie wysokie pozostaje bezrobocie wśród osób poniżej 25. roku życia, ale od ośmiu lat systematycznie maleje – z przerwą na lekki wzrost podczas pandemii w 2020 r. W maju bez pracy było w Unii Europejskiej 2,467 mln takich osób, z czego 1,988 mln w strefie euro. Stopa bezrobocia wyniosła w tej grupie 13,3% w całej Wspólnocie i 13,1% w strefie wspólnej waluty. Przez miesiąc w UE ubyło 95 tys. bezrobotnych, a przez rok o 708 tys.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce w maju wyniosła 2,7%, czyli pozostała stabilna. Niższy wskaźnik niż Polska zanotowały tylko Czechy (2,5%). Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 468 tys. w maju wobec 473 tys. miesiąc wcześniej. W Niemczech wyniosło 2,8%, w Holandii 3,3%, a na Węgrzech 3,6%. Stosunkowo wysoka stopa bezrobocia, powyżej średniej, była we Francji (7,2%), Szwecji (7,8%) i Włoszech (8,1%). Zdecydowanie najwyższa była w Hiszpanii (13,1%).

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec maja wyniosła w Polsce 5,1%. To oznacza, że jest już niższa niż przed pandemią i zbliżyła się w ten sposób do historycznego minimum ustanowionego w październiku 2019 r. (5%).

fot. pexels.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka