• +48 502 21 31 22

Naruszenia praw pracowników na rekordowym poziomie

W Europie odnotowano przemoc wobec pracowników w 26% krajów kontynentu.

Naruszenia praw pracowników na rekordowym poziomie

Drastyczne naruszenia praw pracowników osiągnęły rekordowy poziom między kwietniem 2021 r. a marcem 2022 r. Raport na ten temat przygotowała Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC). W badaniu pod uwagę wzięto 148 krajów, spośród których w 50 pracownicy byli poddawani przemocy fizycznej. W 2021 r. było ich 45. Członkowie związków zawodowych byli nawet mordowani w 13 krajach, w tym we Włoszech, Indiach i RPA. W Europie odnotowano przemoc wobec pracowników w 26% krajów kontynentu.

– Pracownicy są na pierwszej linii szeregu nadzwyczajnych kryzysów, jak nierówność społeczna, kryzys klimatyczny, pandemia i konflikty o niszczycielskich skutkach. Raport pokazuje, w jaki sposób ta niestabilność jest wykorzystywana przez tak wiele rządów i pracodawców atakujących prawa pracownicze. W rezultacie kluczowe wskaźniki łamania tych praw osiągnęły rekordowy poziom – podkreśla sekretarz generalna ITUC Sharan Burrow.

Wśród firm dopuszczających się najczęściej łamania praw pracowniczych wymieniane są w szczególności Coca-Cola w Hongkongu i Urugwaju, H&M w Nowej Zelandii, Nestle w Brazylii czy Hyundai w Korei Południowej. Na liście znajduje się również brytyjski przewoźnik P&O Ferries, który w marcu zwolnił 800 marynarzy i zastąpił ich pracownikami outsourcingowymi, w większości zagranicznymi, płacąc im znacznie poniżej płacy minimalnej.

ITUC oskarża wszystkie te firmy o łamanie praw pracowniczych lub o zaniechanie zwalczania tego zjawiska.

Według raportu w 87% krajów naruszano prawo do strajku, natomiast w 77% państw pozbawiano pracowników prawa do tworzenia lub przystępowania do związków zawodowych, a naruszenia te zostały odnotowane praktycznie we wszystkich częściach świata.

Ze średnim wynikiem 2,49 (w skali od 1 do 5) Europa jest najlepiej oceniana, ale pracownicy na tym kontynencie nadal doświadczają przemocy fizycznej w 10 krajach. W prawie trzech na cztery krajach Starego Kontynentu także naruszano prawo do strajku, a duże państwa są oskarżane o "regularne" (Wielka Brytania) lub "powtarzające się" (Francja, Hiszpania) łamanie praw pracowniczych.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka