• +48 502 21 31 22

Najczęstsze przyczyny zwolnień lekarskich w 2021 r.

Elektroniczne zwolnienia okazały się szczególnie istotne w czasie wybuchu pandemii COVID-19. W marcu 2020 r. padł rekord – wystawiono ich około 3,3 mln, w jeden dzień 300 tys.

Najczęstsze przyczyny zwolnień lekarskich w 2021 r.

W 2021 r. lekarze wystawili osobom ubezpieczonym w ZUS 20,5 mln zaświadczeń lekarskich z powodu ich choroby. Łączna liczba dni absencji w pracy wynikająca z tych zaświadczeń wyniosła 239,9 mln. W porównaniu do 2020 r. zmniejszyła się zarówno absencja liczona w dniach – o 6,3%, jak i liczba zaświadczeń – o 1,3%. Dominującą przyczyną absencji chorobowej były choroby związane z ciążą, porodem i połogiem, które stanowiły prawie 17% absencji. Niewiele mniej, bo 16,5% przerw w pracy, spowodowały choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Kolejne miejsca w rankingu zajmują urazy i zatrucia (13,1%), choroby układu oddechowego (11,6%) oraz zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (10,5%).

– Wdrożenie elektronicznych zwolnień lekarskich okazało się wielkim sukcesem. Niewielu krajom UE udało się przeprowadzić tak trudną reformę. Z naszego doświadczenia korzystają inne kraje Unii – poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. ZUS wystawił do tej pory 100 mln e-ZLA. – Przed tą reformą wykonaliśmy gigantyczną pracę. Zawarliśmy porozumienie z wieloma placówkami ochrony zdrowia publicznymi i niepublicznymi. Szkoliliśmy lekarzy, zakładaliśmy im profile na Platformie Usług Elektronicznych, niezbędne do wystawienia zwolnienia – wskazała prezes ZUS. – Ciężka praca dała efekty. Polska jest jednym z niewielu krajów UE, które wprowadziły bardzo trudną reformę, które wyparły papierowe zwolnienia lekarskie. Z naszego doświadczenia korzystają inne kraje Unii – dodała prof. Gertruda Uścińska.

Zwróciła uwagę, że elektroniczne zwolnienia okazały się szczególnie istotne w czasie wybuchu pandemii COVID-19. – Dziś, po tym doświadczeniu, nie wyobrażam sobie naszej działalności bez E-ZLA. Gdyby nie ta reforma, mielibyśmy dużo większe trudności w terminowej wypłacie zasiłków. Przypomnę, że w marcu 2020 r. padł rekord zaświadczeń – wystawiono ich około 3,3 mln, w jeden dzień 300 tys. Miało to oczywiście związek z epidemią koronawirusa – wskazała prof. Uścińska.

Szefowa ZUS przypomniała, że w konsekwencji reformy zaświadczeń wprowadzono w Polsce e-recepty oraz e-wizyty. – Tym samym wyznaczyliśmy kierunek nowoczesnych i bardzo potrzebnych e-usług dla obywateli" – podkreśliła. Jak zaznaczyła, e-ZLA to dla lekarzy szybsza i wygodniejsza metoda wystawiania zaświadczeń. Dzięki niej pracodawca natychmiast dowiaduje się o nieobecności pracownika i może szybciej zorganizować zastępstwo. Z kolei chory pracownik nie musi zanosić zaświadczenia do pracodawcy – dodała prof. Uścińska.

– Od lat jesteśmy świadkami transformacji środków komunikacji i rozwoju technologicznego. Trudno już sobie wyobrazić świat bez smartfonów, komunikatorów, maili czy internetu. Dziś szeroko rozumiana cyfryzacja to element łączący wszystkie obszary sektora usług publicznych jak i komercyjnych. ZUS jest w awangardzie tych zmian, sukces projektu e-ZLA dobitnie o tym świadczy – oceniła prof. Uścińska.

fot. pexels.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka