• +48 502 21 31 22

Ponad 200 tys. uchodźców z Ukrainy legalnie pracuje w Polsce

Najczęściej zgłaszani są uchodźcy na umowie zlecenia — wśród kobiet 70%, wśród mężczyzn 58%.

Ponad 200 tys. uchodźców z Ukrainy legalnie pracuje w Polsce
PLUSY dla BIZNESU

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Marketing Reklama Media Wydawnictwa Drukarnie Redakcje, wydawcy, gazety, media
Instytucje Urzędy Stowarzyszenia, kluby i związki

Już ok. 209 tys. uchodźców z Ukrainy legalnie pracuje w Polsce. Najczęściej są to kobiety, które zarabiają na podstawie umowy zlecenia.

Są to osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego, które nie były wcześniej zgłoszone. Wśród nowo zarejestrowanych obywateli Ukrainy przeważają kobiety — stanowią one 69% ogółu.

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, najczęściej zgłaszani są uchodźcy na umowie zlecenia — wśród kobiet 70%, wśród mężczyzn 58%, następnie na umowie o pracę — wśród kobiet 29%, wśród mężczyzn 42%. Pozostałe formy zatrudnienia, w tym prowadzenie firmy, są marginalne.

Najwięcej kobiet zatrudnionych jest w usługach administrowania i działalności wspierającej (37% kobiet), a mężczyzn w budownictwie (29% mężczyzn). Kobiety najczęściej zatrudnione są jako pracownicy wykonujący prace proste (51%). Wśród mężczyzn dominują robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (38%), a zawodem najczęściej wykonywanym jest pomocniczy robotnik budowlany – wykonuje go 9% mężczyzn.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka