• +48 502 21 31 22

Barometr Ofert Pracy nieznacznie w dół

Najwięcej wakatów było dla pracowników fizycznych oraz w zawodach społecznych i prawnych. Mniejszy przyrost wystąpił zaś w zawodach ścisłych i inżynieryjnych.

Barometr Ofert Pracy nieznacznie w dół
PLUSY dla BIZNESU

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Marketing Reklama Media Wydawnictwa Drukarnie Redakcje, wydawcy, gazety, media
Instytucje Urzędy Stowarzyszenia, kluby i związki

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w kwietniu uległ niewielkiej korekcie po mocnym wzroście w marcu. Wartość wskaźnika wyniosła 400 pkt. W marcu wyniósł on 418,5 pkt., w lutym - 376,8 pkt.

Analitycy Katedry Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, które przygotowują ranking, podkreślają, że napięcie geopolityczne i konflikt zbrojny w Ukrainie pozostają głównymi źródłami zagrożenia i niepewności dla całej Unii Europejskiej. Coraz groźniejszy dla światowej gospodarki jest drastyczny wzrost cen. – Rekordowa inflacja w Polsce, spowodowana wieloma czynnikami, w tym niedoborem niektórych strategicznych surowców, wzrostem cen surowców energetycznych oraz zakłóceniami w łańcuchach dostaw, wraz z restrykcyjną polityką monetarną mogą przyczynić się do zmniejszenia aktywności inwestycyjnej, a to negatywnie wpłynie na zapotrzebowanie na pracę – ocenili analitycy BIEC.

W samym kwietniu liczba obserwowanych ofert zatrudnienia ukazujących się w internecie, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, w większości województw była mniejsza niż przed miesiącem. Relatywnie największe spadki zanotowano w woj. wielkopolskim, dolnośląskim oraz podlaskim. Wzrosty, choć niewielkie, obserwowane były jedynie w pięciu województwach. Relatywnie największe były one w woj. lubelskim, lubuskim oraz podkarpackim.

Spośród szerokich grup zawodowych więcej niż przed miesiącem ofert pracy ukazało się dla zawodów związanych z pracą fizyczną. W pozostałych grupach zawodów wystąpił umiarkowany spadek popytu na pracowników.

W zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych w kwietniu w zdecydowanej większości obserwowanych kategorii odnotowano spadki. Relatywnie największe były one w zawodach związanych ze sprzedażą, reklamą, nieruchomościami, prawem oraz grafiką. Spośród możliwych przyczyn spadków w tej pierwszej kategorii są m.in. wzrost popularności handlu internetowego oraz automatyzację procesów sprzedaży tradycyjnej poprzez np. wdrożenie kas samoobsługowych. W niektórych zawodach konkurencja na rynku pracy ze strony napływających imigrantów mogła spowodować szybsze obsadzenie pewnych miejsc pracy i co za tym idzie – nieutrzymywanie się wakatów przez dłuższy czas.

Spadki notowane są także dla branży edukacyjnej oraz w logistyce. Analitycy podkreślają jednak, że choć ofert w edukacji ukazało się mniej niż przed miesiącem, to jest to perspektywiczna branża. Za jeden z determinantów jej rozwoju uważany jest napływ imigrantów oraz konieczność ich dokształcenia, chociażby pod względem językowym. W logistyce obserwowane jest wyraźne spowolnienie napływu wakatów od połowy ubiegłego roku.

Nowych ofert zatrudnienia przybyło jedynie dla przedstawicieli zawodów związanych z finansami, ekonomią oraz kontrolą jakości. Patrząc w skali roku, największy wzrost ofert pracy wystąpił w branży bankowej, call center, działach zakupów firmowych, zawodach finansowych i ekonomicznych oraz działach zasobów ludzkich.

Więcej wakatów w porównaniu do miesiąca ubiegłego ukazało się dla przedstawicieli branży medialnej, hotelarsko-gastronomicznej oraz zdrowotnej, co zwiastuje początek sezonowego nasilenia pracy w tych branżach. Do takich wzrostów przyczynić się mógł napływ relatywnie taniej siły roboczej, gdyż w ostatnich dwóch kategoriach pracy poszukuje wielu imigrantów, zwłaszcza kobiet, których ostatnio do kraju przybyło dużo.

W grupie ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych również odnotowano więcej przypadków redukcji liczby ofert niż ich wzrostu. Największe spadki odnotowano w branży budowlanej, e-commerce oraz w zawodach związanych produkcją programowaniem. W tych dwóch pierwszych grupach spadki były znaczne. Więcej wakatów niż przed miesiącem ukazało się z kolei dla administratorów systemów IT, pracowników badań i rozwoju oraz BHP i ochrony środowiska.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka