• +48 502 21 31 22

Samorządy i eksperci szukają sposobów na zatrudnienie uchodźczyń

Projekt: Obcokrajowcy

Wśród ośmiu obszarów tematycznych obrad znalazły się kwestie rynku pracy i gospodarki - jedne z najważniejszych w procesie integracji.

Samorządy i eksperci szukają sposobów na zatrudnienie uchodźczyń

Zakończyły się dwudniowe obrady Samorządowego Okrągłego Stołu, którego organizatorem było Miasto Wrocław. 120 przedstawicieli władzy każdego szczebla, biznesu, nauki i organizacji pozarządowych przygotowało rekomendacje zmian prawnych w związku z przyjęciem przez Polskę ponad 3 mln obywateli z Ukrainy. Dokument ma trafić do premiera, prezydenta RP, marszałków sejmu i senatu oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wśród ośmiu obszarów tematycznych znalazły się kwestie rynku pracy i gospodarki - jedne z najważniejszych w procesie integracji. Jak podaje Monika Ksieniewicz-Mil, specjalista HR firmy Gremi Personal, uczestnicy rekomendują stworzenie programu finansowego wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu nowych miejsc pracy. Brakuje im także stałego monitoringu zapotrzebowania na zatrudnienie w różnych sektorach.

Jedną z rekomendacji było też stworzenie programu masowej i szybkiej nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy chcących podjąć pracę. Problemem jest również to, że najwięcej uchodźców przebywa w dużych miastach, gdzie nie zawsze jest dla nich praca. Niezbędne jest więc stworzenie ogólnopolskiej bazy kompetencji, która zaoferowałoby Ukrainkom możliwość zamieszkania w tych miejscowościach, gdzie rzeczywiście istnieje dla nich możliwość podjęcia pracy i samodzielnego utrzymania się. Eksperci apelują także do biznesu o dostosowanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach do zatrudnienia kobiet z Ukrainy. Według nich potrzebna jest szersza współpraca samorządów, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, stref ekonomicznych oraz agencji pracy.

fot. freepik.com
żródło: Gremi Personal

Podobe artykuły

Wyszukiwarka