• +48 502 21 31 22

Europejskie Dni Pracodawców 2022

Motto tegorocznego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych brzmi: „Odkryj swój talent".

Europejskie Dni Pracodawców 2022

W dniach 16–20 maja odbędzie się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Jest to okazja do organizacji Europejskich Dni Pracodawców, które są wyrazem polityki europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia uznających, że wzmocnienie współpracy pomiędzy PSZ a pracodawcami odgrywa kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy.

Motto tegorocznego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, podobnie jak w latach ubiegłych, brzmi: „Odkryj swój talent".

Tematyka tegorocznych obchodów koncentruje się na zagadnieniach kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście „zielonej" transformacji, zgodnie ze zobowiązaniem Komisji Europejskiej do podjęcia wszelkich niezbędnych działań na rzecz neutralności klimatycznej. Na poziomie europejskim zostaną przedstawione najlepsze praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wydarzenia organizowane przez organizacje lokalne, regionalne, krajowe. Zaprezentowane będą korzyści, jakie oferuje kształcenie i szkolenie zawodowe młodym ludziom i dorosłym.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie European Vocational Skills Week 2022: ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_en.

Polskie urzędy pracy rozszerzyły swoje działania na rzecz obywateli Ukrainy i wspierają ich w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia na terenie Polski, wiele wydarzeń będzie więc dedykowane dla tej grupy poszukujących pracy. Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy przygotowały ponad 400 wydarzeń. Tematyka jest różnorodna: rekrutacje na rzecz pracodawców, giełdy pracy, dni otwarte w urzędzie, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, badanie kompetencji i zdolności, kształcenie młodzieży pod kątem potrzeb rynku pracy, diagnoza kwalifikacji wymaganych przez pracodawców, usługi sieci EURES, itp. Zamierzeniem urzędów pracy jest nawiązanie indywidualnego kontaktu z konkretnym pracodawcą, dzięki czemu pracodawcy będą mieć możliwość uzyskania szczegółowej informacji na temat usług świadczonych przez urzędy pracy oraz uzyskać wsparcie zgodne z ich potrzebami. Urzędy pracy przygotowały także dla pracodawców szereg prezentacji z zakresu zasad zatrudniania cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy.

Obywatele Ukrainy będą mieć możliwość zaznajomienia się z polskim rynkiem pracy, ofertami pracy lub staży, możliwościami podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych - pod kątem potrzeb pracodawców, skorzystać ze wsparcia doradców zawodowych.

W regionie do udziału w wydarzeniach zapraszają: PUP Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Wodzisław Śląski i Żory. Szczegóły na stronie epsz.praca.gov.pl/europejskie-dni-pracodawcow-2022.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka