• +48 502 21 31 22

Duży inwestor zainteresowany Wodzisławiem Śląskim

Chodzi o firmę zajmującą się projektowaniem i produkcją maszyn do obróbki drewna i tworzyw sztucznych.

Duży inwestor zainteresowany Wodzisławiem Śląskim

Znaczący inwestor zajmujący się projektowaniem i produkcją maszyn do obróbki drewna i tworzyw sztucznych przekazał na ręce prezydenta Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecy list intencyjny dotyczący zlokalizowania nowej siedziby polskiej spółki-córki w Wodzisławiu Śląskim. Jak zapowiada inwestor, planowana przez niego całkowita suma inwestycji w mieście to blisko 70 mln zł.

Podpisanie i przekazanie listu intencyjnego zbiegło się w czasie ze złożeniem przez miasto wniosku do trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Chodzi o aplikację dotyczącą „Rozbudowy układu komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych w ciągu ulicy Rozwojowej w Wodzisławiu Śląskim”. Prognozowana wartość tego zadania to 5,1 mln zł, natomiast wnioskowane dofinansowanie wynosi 5 mln zł.

Miasto chce rozbudować drogę publiczną w obszarze strefy ekonomicznej w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wybudowany ma zostać odcinek drogi zapewniającej dostęp do terenów inwestycyjnych w ramach właśnie strefy ekonomicznej w Wodzisławiu Śląskim. Nowy odcinek drogi o długości ok. 1,4 km będzie kontynuacją ciągu ulicy Rozwojowej. Powstanie droga jednojezdniowa z jednostronnym chodnikiem oraz ciągiem kanalizacji deszczowej. Dodatkowo wzdłuż zamontowana zostanie linia oświetlenia zewnętrznego zbieżna z długością drogi.

Realizacja inwestycji uatrakcyjni strefę ekonomiczną. Dostępność nowej infrastruktury drogowej w ramach dojazdu do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim wesprze rozwój biznesu na tym obszarze, co bezpośrednio będzie miało wpływ na rozwój gospodarczy miasta, a tym samym realne przełożenie na powstanie nowych miejsc pracy w nowych zakładach, takich jak np. ten zapowiadany już przez wspomnianego inwestora. Etap projektowania związany z rozbudową drogi ma być realizowany w 2022 i 2023 r. Roboty budowlane planowane są z kolei na 2023 i 2024 r.

fot. UM Wodzisław Śląski
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka