• +48 502 21 31 22

Bezrobocie w Polsce bez zmian

Projekt: Praca Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Liczba bezrobotnych spadła w skali miesiąca o ponad 3 tys. i był to pierwszy spadek w grudniu co najmniej od początku lat 90.

Bezrobocie w Polsce bez zmian

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w Polsce wyniosła w ubiegłym miesiącu 895,2 tys. W listopadzie było to 898,8 tys. osób, liczba ta spadła więc w skali miesiąca o ponad 3 tys. i był to pierwszy spadek w grudniu co najmniej od początku lat 90. Stopa bezrobocia na koniec roku wyniosła 5,4% i była taka sama jak w poprzednim miesiącu.

Nie udało się jeszcze dojść do poziomu sprzed pandemii, jednak zdaniem ekonomistów to kwestia kilku miesięcy. W kolejnych miesiącach spodziewają się oni dalszego spadku bezrobocia. Jak podaje Ministerstwo Pracy, porównując poziom bezrobocia w końcu 2021 r. do stanu sprzed początku epidemii koronawirusa, liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych spadła o 24,2 tys. osób, czyli o 2,6%, a stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa o 0,1 pkt. proc. W lutym 2020 r. wynosiła ona 5,5%.

Nowe zamówienia w przemyśle w grudniu 2021 r. wzrosły o 51,6% po wzroście o 33,3% rok do roku w listopadzie. W ujęciu miesięcznym zamówienia w grudniu wzrosły o 2,5%, miesiąc wcześniej było to 9,9%. Jak podaje Główny Urząd Statyczny, wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w grudniu wzrosła o 25,4% rdr, a mdm spadła o 3,8%.

Najnowsze, styczniowe badania GUS wskazują na przesunięcie oczekiwań inflacyjnych w kierunku wyraźnie wyższej inflacji w Polsce względem poprzedniego miesiąca.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w grudniu w ujęciu rdr wzrosły o 47,6%, po wzroście o 21,5% rdr w listopadzie. Natomiast nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym wzrosły w grudniu o 5%, miesiąc wcześniej było to 14,3%.

fot. pixabay.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka