• +48 502 21 31 22

Chcesz mieć wpływ na rewitalizację Raciborza? Weź udział w warsztatach

Projekt: Środowisko, jakość życia, ekologia Projektowanie miast, przestrzeń dla mieszkańca

Spotkania ułatwią przeprowadzenie pogłębionej diagnozy pozwalającej lepiej zrozumieć problemy społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne występujące w mieście.

Chcesz mieć wpływ na rewitalizację Raciborza? Weź udział w warsztatach

W związku z podjęciem prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do 2030 r. odbędzie się cykl spotkań warsztatowych, których celem będą działania edukacyjne i informacyjne o procesie rewitalizacji, a także umożliwienie rozwijania dialogu oraz włączenie jak najszerszego grona interesariuszy w proces rewitalizacji. Spotkania ułatwią wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także przeprowadzenie pogłębionej diagnozy pozwalającej lepiej zrozumieć problemy społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne występujące w mieście. Jest to jeden z etapów opracowywania nowego Gminnego Programu Rewitalizacji, który ma zmienić funkcjonowanie najbardziej zdegradowanych obszarów miasta do 2030 r.

Spotkania warsztatowe będą trwać każdorazowo ok. dwie godzin. Magistrat zachęca także do bieżącego sprawdzenia zakładki poświęconej rewitalizacji, ponieważ możliwe są zmiany w sposobie przeprowadzenia spotkań. Na spotkania stacjonarne należy zabrać maseczki.

Po zakończeniu spotkań uruchomiona zostanie ankieta dla mieszkańców, która będzie kolejnym sposobem na poznanie opinii raciborzan.

GOSPODARKA
2 lutego o godz. 15:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz (1. piętro) odbędzie się warsztat poświęcony tematycznie gospodarce. Na to spotkanie szczególnie gorąco miasto zaprasza osoby reprezentujące instytucje otoczenia biznesu, przedstawicieli raciborskich firm, organizacje zaangażowane w kształtowanie rozwoju społeczności lokalnych oraz mieszkańców zainteresowanych tematem.

NIERUCHOMOŚCI
7 lutego o godz. 15:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz (1 piętro) odbędzie się warsztat tematyczny poświęcony problemom funkcjonowania publicznych i prywatnych zasobów nieruchomości. Spotkanie to poświęcone jest głównie rozpoznaniu problemów, jakie pojawiają się w miejscach, gdzie koncentracja negatywnych zjawisk społecznych łączy się z substandardową tkanką i zabudową miejską. Na to spotkanie zaproszeni są przede wszystkim zarządcy nieruchomości, przedstawiciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, właściciele nieruchomości biznesowych oraz mieszkańcy zainteresowani tematem.

TEMATYKA OGÓLNA - SPOTKANIE BEZ BARIER
9 lutego o godz. 16:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz (1. piętro) odbędzie się warsztat poświęcony wszelakim problemom mieszkańców. Problemy wykluczenia społecznego, ekonomicznego czy technologicznego mieszkańców to tematy, które władze i urzędnicy chcą rozpoznać w dialogu zwłaszcza z mieszkańcami, ale również z przedstawicielami gospodarki lokalnej organizacjami pozarządowymi oraz reprezentantami sektora obywatelskiego.

TEMATYKA OGÓLNA – ON LINE
10 lutego o godz. 17:00 będzie miało internetowe spotkanie z mieszkańcami za pomocą ogólnodostępnej platformy Zoom. Na warsztacie będzie się można podzielić spostrzeżeniami w sprawach, na które warto zwrócić uwagę myśląc o rewitalizacji Raciborza w nadchodzących latach. Wziąć udział w spotkaniu mogą w szczególności osoby, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniu 9 lutego lub preferują zdalną formę komunikacji. Aby wziąć udział w internetowym spotkaniu, należy 10 lutego na kilka minut przed godz. 17:00 wejść na stronę https://www.raciborz.pl/Rewitalizacja. Będzie tam zamieszczony link do spotkania online. Osoby, które zamierzają zabrać głos, proszone są o wcześniejsze sprawdzenie ustawień kamery i mikrofonu w komputerze/tablecie.telefonie komórkowym, by wypowiedź mogła przebiegać bez zakłóceń.

fot.
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka