• +48 502 21 31 22

Czyste Powietrze w Rybniku: Ponad 1000 wniosków w 2021 r.

Projekt: Środowisko, jakość życia, ekologia Walka ze smogiem Czyste powietrze

Według ogólnopolskich rankingów spośród prawie 2,5 tysiąca polskich miast to Rybnik złożył najwięcej wniosków - od początku funkcjonowania programu mieszkańcy złożyli ich prawie 4 tys.

Czyste Powietrze w Rybniku: Ponad 1000 wniosków w 2021 r.

Program "Czyste Powietrze", w ramach którego można otrzymać dofinansowanie m.in. na wymianę starych źródeł ciepła, cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Rybnika. W ciągu całego 2021 r. z porad w punkcie skorzystano 7408 razy, w tym 4806 razy telefonicznie, 1653 podczas bezpośrednich wizyt w punkcie, 177 mailowo, 61 przez profil na Facebooku i 8 razy za pośrednictwem Skype'a. Dla porównania: w 2020 r. z porad skorzystano 4428 razy – 2610 telefonicznie, 1554 podczas wizyt, 223 mailowo, 16 przez Facebooka i 25 na Skype.

4118 kontaktów dotyczyło informacji wstępnych, podstawowych, 1048 osób skorzystało z pomocy przy wypełnianiu wniosków, 500 telefonów dotyczyło umówienia sią na wizytę osobistą, 298 związanych było z rozliczeniem, a 133 - z niekompletnym wypełnieniem wniosku.

Za pośrednictwem rybnickiego punktu złożone zostały 1154 wnioski na łączną kwotę 12,9 mln zł, a także 314 wniosków o płatność. Rok wcześniej z pomocą punktu konsultacyjnego złożono 423 wnioski na łączną kwotę ponad 4,9 mln zł. Według ogólnopolskich rankingów spośród prawie 2,5 tysiąca polskich miast to Rybnik złożył ich najwięcej - od początku funkcjonowania programu mieszkańcy złożyli prawie 4 tys. wniosków.

Źródła ciepła wybierane przez rybniczan w 2021 r. to: 44,1% - kocioł węglowy, 37,8% - kocioł gazowy, 11,4% - kocioł na pelet, 5,6% - pompy ciepła, 1,0% - elektryczne ogrzewanie, 0,1% - zgazowujące drewno i 0,2% - sieć ciepłownicza. Od 1 stycznia 2022 r. nie ma już możliwości ubiegania się o dotację na kotły węglowe, również na ekogroszek.

Najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Niedobczyc - 125. Na kolejnych miejscach są dzielnice: Boguszowice Stare - 81, Kamień - 76, Orzepowice - 71, Gotartowice - 66, Niewiadom - 65, Rybnik Północ - 61, Zebrzydowice - 61, Ligota-Ligocka Kuźnia - 53, Popielów - 53.

fot. UM Rybnik
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka