• +48 502 21 31 22

W Wodzisławiu Śląskim przeprowadzono analizę parkingową

Projekt: Środowisko, jakość życia, ekologia Projektowanie miast, przestrzeń dla mieszkańca

Budowa parkingu wielopoziomowego, reorganizacja funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenie strefy zamieszkania czy likwidacja części chodników na obszarach osiedlowych - to niektóre zalecenia wynikające z analizy.

W Wodzisławiu Śląskim przeprowadzono analizę parkingową

W Wodzisławiu Śląskim na zlecenie miasta opracowano analizę parkingową dotyczącą wybranych obszarów miasta, czyli dzielnic Stare Miasto, Nowe Miasto i Trzy Wzgórza. Jak tłumaczy magistrat, zagospodarowanie przestrzeni parkingowych jest istotnym elementem, który wpływa nie tylko na rozwój miasta, ale także na życie codzienne kierowców oraz mieszkańców.

Z przeprowadzonych badań wynika, że w centrum miasta występuje praktycznie ciągła dostępność wolnych miejsc postojowych. Ma to związek z parkowaniem przez kierowców w miejscach objętych zakazem ruchu oraz poza wyznaczonymi strefami parkowania.

Urząd miasta zaznacza, że teraz istotne będzie wykonanie projektu organizacji ruchu dla strefy zamieszkania na obszarze Starego Miasta wyznaczającego miejsca postojowe. Należy wprowadzić także system automatycznej weryfikacji uprawnień wjazdu do obszaru objętych zakazem ruchu. Takie działanie ma uporządkować sytuację parkingową w centrum miasta, a jednocześnie doprowadzi do wzrostu deficytu wolnych miejsc postojowych. W związku z tym konieczna będzie reorganizacja funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania.

Wśród najważniejszych zaleceń znalazło się także m.in. wyznaczenie parkingów buforowych: parking miejski SP1 przy ul. Wałowej i parking przy skrzyżowaniu ul. Pszowskiej i ul. Mendego. Wprowadzenie tam regresywnych stawek opłat - niższa stawka za kolejna godzinę parkowania - pomogłoby zachęcić kierowców do parkowania w tych miejscach na dłuższy okres. Należy także doposażyć parkomaty w funkcjonalność płatności kartami zbliżeniowymi i systemem BLIK. W SPP, w których istnieje możliwość płatności kartami i BLIK-iem, z tej formy korzysta 40-70% kierowców.

Eksperci zwracają uwag na układ urbanistyczny Starego Miasta oraz fakt funkcjonowania tam strefy zamieszkania. Wskazują, że należy podjąć kroki prowadzące do maksymalnego ograniczenia ruchu pojazdów na tym obszarze, co przyczyni się do ograniczenia emisji spalin oraz hałasu. - Projektanci zaproponowali żeby utworzyć Strefę Płatnego Parkowania, zamykając całą starówkę na wjeździe, oprzyrządowując ją w kamery inteligentne, które wyłapywałyby numery rejestracyjne, z czujnikami i specjalnym systemem opłat - mówi wiceprezydent Wojciech Krzyżek.

Do zmniejszenia natężenia ruchu pojazdów poszukujących miejsca parkingowego przyczyniłoby się wprowadzenie systemu detekcji i naprowadzania na wolne miejsca postojowe opartego na czujnikach, tablicach zmiennej treści oraz aplikacji mobilnej.

Z analiz wynika, że dobrym pomysłem byłaby budowa parkingu wielopoziomowego. Eksperci wskazują kilka miejsc. Jednym z nich jest teren obecnie istniejącego parkingu przy ul. Arendarskiej, natomiast w przyszłości teren parkingu położonego przy skrzyżowaniu ul. Pszowskiej i Mendego. Blisko 60% respondentów zadeklarowało regularne lub sporadyczne korzystanie z płatnego parkingu wielopoziomowego w bezpośredniej bliskości ich miejsca zamieszkania. Również niespełna 60% wskazało na gotowość wykupienia stałego miejsca parkingowego.

Zalecane jest także wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicach: Tysiąclecia, Piastowskiej, Wojska Polskiego, Pokoju, Żeromskiego, Prusa/Orzeszkowej, Asnyka, Słonecznej i placu Zwycięstwa. Są to miejsca mające mieszkaniowy charakter, dlatego przyczyniłoby się to do poprawienia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców, a także poprawiłoby sytuację parkingową.

Wśród zaleceń znalazło się również opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu dla obszarów osiedlowych objętych strefą zamieszkania, z naciskiem na wyznaczenie miejsc postojowych oraz dróg pożarowych, a także likwidacja części chodników na obszarach osiedlowych, objętych strefą zamieszkania, na rzecz wyznaczenia miejsc postojowych. Zyskanoby dzięki temu więcej miejsc postojowych, jednocześnie mając na względzie pieszych, którzy w strefach zamieszkania mają bezwzględne pierwszeństwo.

- Wystąpiliśmy do rad dzielnic, by również zapoznali się z tym materiałem. Do końca stycznia czekamy na wnioski. Jeśli nie będzie większych uwag, chcielibyśmy zacząć wdrażać w życie postanowienia wynikające z analizy, jeżeli będzie możliwość ich finansowania oraz zgoda mieszkańców - podumowuje Wojciech Krzyżek.

fot. UM Wodzisław Śląski
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka