• +48 502 21 31 22

Pracownik może, ale nie musi pracować zdalnie w czasie kwarantanny

Projekt: Praca

Pracownicy poddani obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych mogą - za zgodą pracodawcy - świadczyć pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie w trybie pracy zdalnej.

Pracownik może, ale nie musi pracować zdalnie w czasie kwarantanny

Posłanka Hanna Gill-Piątek, przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050, zwróciła uwagę na nieścisłości w sytuacji wypłacania zasiłku chorobowego podczas przebywania na kwarantannie w dni wolne od pracy. W interpelacji złożonej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej wskazała, że gdy na pracownika zostaje nałożona kwarantanna w dzień wolny od pracy, nie ma on możliwości złożyć u pracodawcy stosownego oświadczenia i dokonać uzgodnienia, że będzie wykonywał pracę podczas przebywania na kwarantannie. W związku z czym za te dni nie otrzymuje on pełnego wynagrodzenia, a jest mu wypłacany zasiłek chorobowy w wysokości 80%.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed wyjaśnił, że obecnie ubezpieczeni pracownicy pomimo poddania ich obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych mają możliwość wykonywania pracy zdalnej. - W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, mogą za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie - wyjaśnia.

Jak dodaje, w takiej sytuacji pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe ani inne świadczenie pieniężne z tytułu choroby przyznawane w trybie i na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej. W zamian za to pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi pełne wynagrodzenie za pracę wykonaną zdalnie. Natomiast rezygnacja przez pracownika z wykonywania pracy zdalnej w okresie nałożonej kwarantanny lub izolacji nie powoduje utraty przez ubezpieczonego prawa do świadczeń chorobowych w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Oznacza to, że prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego za czas obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych jest zagwarantowane ustawowo i to niezależnie od decyzji ubezpieczonego w przedmiocie podjęcia pracy w formie zdalnej.

Podkreślił też, że jednocześnie w czasie kwarantanny i izolacji pracownik nie ma obowiązku pracować. Jest to jego wyłączne uprawnienie, z którego ubezpieczony pracownik może skorzystać, jednakże na warunkach określonych w wiążącej go z pracodawcą umowie o pracę i za jego zgodą.

- Tym samym za dni, w których pracownik świadczy pracę zdalnie - zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy - przysługuje mu pełne wynagrodzenie zamiast świadczeń chorobowych. Innymi słowy to odpowiednie postanowienia umowy zawartej z pracodawcą albo zatrudniającym decydują o tym, czy jest możliwe świadczenie pracy zdalnej, w tym także stacjonarnej, w dniach wolnych od pracy np. w sobotę, niedzielę - wyjaśnił Stanisław Szwed.

Przypomniał też, że w okresie obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych w myśl przepisów ubezpieczeniowych nie jest możliwe jednoczesne pobieranie przez ubezpieczonego pracownika wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia za pracę wykonywaną zdalnie bądź stacjonarnie.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka