• +48 502 21 31 22

Polska najszybciej odbudowuje rynek pracy

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja Obcokrajowcy

Spośród państw UE Polska najskuteczniej odbudowuje rynek pracy po COVID-19.

Jak poinformował Polski Instytut Ekonomiczny w odniesieniu do najnowszego raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) Polska jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej i na drugim miejscu na świecie pod względem skali odbudowy rynku pracy w czasie COVID-19.

W wyniku pandemii COVID-19 w 2020 roku liczba przepracowanych godzin pracy spadła na całym świecie o 8,9 proc. rokrocznie. W Polsce ten spadek wyniósł 2,1 proc. i był najniższy w całej Unii Europejskiej oraz trzeci najniższy w skali świata. Jak wyjaśniono utracone godziny pracy obrazują skalę zmniejszonego zatrudnienia w wyniku zmniejszenia czasu pracy przy zachowaniu zatrudnienia, ale także w wyniku całkowitej utraty pracy. Jak podaje informacja- bilans dwóch lat kryzysu pandemicznego w skali świata ma sięgnąć nawet 125 milionów utraconych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty. Oznaczać to będzie, że liczba przepracowanych godzin globalnie spadła o 4,3 proc., podczas gdy w krajach G-20 spadek ten pod koniec 2021 roku ma wynieść 3,4 proc., zaś w krajach Unii Europejskiej 2,7 proc.

Zdaniem analityków Międzynarodowej Organizacji Pracy jedynie 9 na 189 krajów na świecie zwiększy liczbę godzin pracy pod koniec 2021 roku w porównaniu do okresu sprzed wystąpienia pandemii. Najlepszy wynik pod tym względem ma osiągnąć Norwegia, która zwiększy liczbę godzin pracy o 4,5 proc. w porównaniu do IV kwartału 2019 roku.

Według najnowszej prognozy MOP, na koniec tego roku w Polsce liczba przepracowanych godzin pracy ma zwiększyć się o 2,4 proc. Poza Polską jedynie dwa kraje UE (Chorwacja i Słowenia) mają również odnotować pozytywny bilans przepracowanych godzin w porównaniu do okresu sprzed pandemii COVID-19.

Analitycy MOP podkreślają, że w krajach o wysokim lub średnio-wysokim dochodzie, a także tych o wyższej dostępności do szczepień doszło do odbudowy zatrudnienia, zaś w pozostałych sytuacja nie uległa tak znacznej poprawie lub nadal odnotowano spadki przepracowanych godzin. Jednym z elementów poddanych analizie w raporcie był również wpływ wdrożenia pakietów fiskalnych na zwalczanie kryzysu na rynkach pracy.

Gdzie najlepiej do pracy

W czwartek portal No Fluff Jobs opublikował wyniki badania „Specjaliści IT w Europie Środkowo Wschodniej” . Badanie to ukazało, że atrakcyjnym krajem do pracy dla specjalistów z IT z regionu są Czechy. Jak wynika z raportu prawie 96 proc. mając do wyboru pracę w innych krajach, w pierwszej kolejności wybrałoby swoją ojczyznę. Dla porównania swoją ojczyznę wskazało 57 proc. Słowaków, 45 proc. Polaków, 43 proc. Węgrów. Republikę Czeską na drugim miejscu, poza swoimi rodzimymi krajami, które znalazły się na pierwszym miejscu wskazało 34 proc. Słowaków, 19 proc. Polaków i 11,7 proc. Węgrów.
Jak wskazuje informacja prasowa inaczej jest w przypadku Ukrainy. Specjaliści IT z tego kraju, jako wymarzony kraj do pracy w regionie na pierwszym miejscu wskazali Polskę (39,2 proc.). Ojczyzna w ich przypadku znalazła się na drugim miejscu (30.5 proc.) i nieznacznie wyprzedziła Czechy (30.2 proc).

Specjaliści IT z Polski, jako najbardziej atrakcyjne państwa poza Polską i Czechami wskazywali Słowację (6,7 proc), Węgry (5,2 proc.) i Ukrainę (2,4 proc).

Z badania wynika również, że Polacy i Ukraińcy deklarują największą chęć zmiany pracy w regionie. 41 proc. polskich i 40 proc. ukraińskich specjalistów IT aktywnie poszukuje lub tylko sprawdza oferty. Mniej chętni do zmian są pracownicy z sektora IT na Węgrzech- aż 73 proc. odpowiedziało że nie planuje lub raczej nie planuje zmieniać pracy. Podobnie ofertami pracy nie są zainteresowani specjaliści IT z Czech i Słowacji (kolejno 72 i 71 proc.)

Dla Czechów i Słowaków powodami zmiany pracy okazały się głównie niezadowalające warunki zatrudnienia tj. typ umowy oraz wymiar czasu pracy, a także brak równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym,

W przypadku obywateli Polski i Ukrainy głównym powodem jest sytuacja gospodarcza w kraju (kolejno 28 i 38,4 proc.) W Czechach ten problem okazał się marginalny (mniej niż 10 proc.) Również sytuacja polityczna jest jednym z powodów, które motywują do zmiany miejsca pracy. Najczęściej wymieniali ją Węgrzy (30,3 proc.), a następnie przez Ukraińców (24,9 proc.) i Polaków (25,4 proc.). Aż 25,1 proc. Węgrów do zmian zachęca także zła atmosfera w pracy. Jest to większy odsetek niż w innych badanych krajach tj. w Polsce, Czechach, Słowacji czy Ukrainie.

/buisnessinsider.pl, oprac. d/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka