• +48 502 21 31 22

900 pracowników JSW przejdzie do SRK, by skorzystać z osłon

Projekt: Gospodarka Transformacja górnictwa

700 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzysta z urlopów górniczych, a 200 otrzyma jednorazowe odprawy pieniężne.

Z początkiem 2022 r. ok. 900 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej przejdzie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, by tam skorzystać z osłon socjalnych. Chodzi o tzw. urlopy górnicze dla pracowników dołowych, którym do emerytury zostały maksymalnie cztery lata pracy oraz jednorazowe odprawy pieniężne w wysokości 120 tys. zł dla tych, którzy przepracowali w górniczej spółce co najmniej rok.

W JSW przyjmowanie wniosków dotyczących przejścia pracowników do SRK rozpoczęto w maju tego roku. W sumie pracownicy zatrudniającej blisko 22 tys. osób spółki złożyli 1804 wnioski. Początkowo ówczesny zarząd JSW zgadzał się na odejście ok. 550 pracowników.

W październiku zgodę dyrektorów zakładów na przejście do SRK otrzymało 615 pracowników jastrzębskiej spółki. 19 listopada wiceprezes JSW ds. pracowniczych Artur Wojtków poinformował, że do spółki restrukturyzacyjnej odejdzie w sumie ok. 900 osób. 700 skorzysta z urlopów górniczych, a 200 otrzyma jednorazowe odprawy pieniężne. Jak dodał, w 2022 r. zredukuje to koszty pracownicze o ok. 150 mln zł. Podpisanie aktu notarialnego w sprawie przekazania majątku obszaru górniczego Jastrzębie III do SRK zaplanowano na koniec grudnia tego roku, zaś faktyczne przekazanie majątku wraz z pracownikami - na 1 stycznia 2022 r.

Przedstawiciele JSW wyjaśniają, że liczba wyrażonych zgód na przejścia pracowników do SRK jest mniejsza od liczby złożonych wniosków, ponieważ kluczowe jest zapewnienie ciągłości realizacji założonych zadań produkcyjnych zakładów JSW.

Przed przekazaniem do SRK zainteresowani osłonami pracownicy różnych kopalń JSW, którzy dostali zgodę na odejście, zostaną formalnie przeniesieni do oddziału Jastrzębie III. Jego nieprodukcyjny majątek jest już przygotowany do przekazania. To tzw. zorganizowana część przedsiębiorstwa, na którą składa się blisko 37-hektarowy teren wraz z obiektami budowlanymi. Na przekazywany majątek składają się też elementy infrastruktury na powierzchni oraz infrastruktury dołowej.

Rozwiązania osłonowe dla górników, którzy wraz z przeznaczonym do likwidacji majątkiem przejdą do SRK, przewiduje przyjęta 1 października przez Sejm nowelizacja tzw. ustawy górniczej. Wejdzie ona w życie 1 grudnia. Na jej podstawie do likwidacji w Spółce Restrukturyzacji Kopalń zostanie przekazany majątek kopalń: Pokój z Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębie III z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wraz z nieprodukcyjnym majątkiem do spółki restrukturyzacyjnej zostanie przeniesiona grupa pracowników, by tam mogli skorzystać z ustawowych osłon. Łącznie do SRK może trafić maksymalnie ponad 3,7 tys. osób, z których niecałe 1,4 tys. może otrzymać jednorazowe odprawy pieniężne, a ponad 2,3 tys. - skorzystać z urlopów górniczych.

fot. pixabay.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka