• +48 502 21 31 22

Coraz mniej bezrobotnych na rynku pracy

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

GUS potwierdza szacunki MRiPS. Stopa bezrobocia w końcu września wyniosła 5,6 proc.

Wg Głównego Urzędu Statystycznego  stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu września 5,6 proc. W ubiegłym miesiącu, w urzędach pracy zarejestrowanych było 934,7 tys. osób bezrobotnych, czyli o 8,7 proc. mniej niż w poprzednim roku. 

W porównaniu do końca sierpnia bieżącego roku liczba osób w rejestrach urzędów pracy zmniejszyła się o 26,1 tys. osób, czyli o 2,7 proc. Wrzesień był już siódmym miesiącem z kolei, w którym poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce zmniejszył się.

Jak mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg- poprawa sytuacji na rynku pracy  jest efektem konsekwentnej polityki rządu. Dane z rynku pracy to dowód na to, że obrany kierunek działań był właściwy

W analogicznym okresie poprzedniego roku poziom rejestrowanego bezrobocia zmniejszył się o 4,2 tys. osób, tj. zaledwie o 0,4 proc.. Wobec tego sytuacja na rynku pracy w 2021 roku kształtuje się zdecydowanie korzystniej niż rok wcześniej. 

Z danych GUS wynika, że we wrześniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,6 proc., co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc.. Zaś w zestawieniu z wrześniem 2020 roku spadła o 0,5 pkt. proc.

W żadnym województwie stopa bezrobocia rejestrowanego nie wyniosła więcej niż 9 proc.

W województwie śląskim stopa bezrobocia wyniosła 4,5 proc. W powiecie raciborskim była równa 5,1 proc, zaś w w powiecie wodzisławskim 6,4 proc. 

/źródło: MRiPS/

fot. freepik.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka