• +48 502 21 31 22

O cechach rzemieślniczych i górnicznych wyrobiskach w rybnickim muzeum

Projekt: Kraina Górnej Odry Turystyka i rekreacja Wypoczynek, rozrywka

Muzeum w Rybniku ma siedzibę w ratuszu na rynku, który spośród okolicznych gmachów wyróżnia się pięciokondygnacyjną wieżą zegarową.

Stary Ratusz w Rybniku to klasycystyczny budynek z wieżą zegarową nad osią centralną wzniesiony w 1822 r. z inicjatywy burmistrza Antoniego Żelazko. Spośród okolicznych gmachów wyróżnia się pięciokondygnacyjną wieżą zegarową. Siedzibę ma w nim niemal od początku swojego istnienia rybnickie muzeum, które powstało w 1970 r., będące spadkobiercą społecznych Zbiorów Muzealnych Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej. 24 kwietnia 2020 r. placówka zyskała nazwę Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku.

W ramach muzeum funkcjonują trzy działy: Historii i Kultury Regionu, Historii Rzemiosła oraz Dokumentacji, Edukacji i Promocji. Dział Historii i Kultury Regionu gromadzi zbiory z zakresu historii z uwzględnieniem historii przemysłów, etnografii i sztuki ziemi rybnickiej od czasów najdawniejszych do współczesności w grupach: sztuki – profesjonalnej i nieprofesjonalnej, etnografii – z zakresu kultury ludowej i miejskiej Rybnika i okolicy, historii górnictwa – rozwój przemysłów ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla kamiennego oraz historii – historia miasta Rybnika i miejscowości sąsiadujących.

Dział Historii Rzemiosła natomiast gromadzi zbiory z zakresu rzemiosła wiejskiego, cechowego i wędrownego od czasów najdawniejszych do współczesności z terenu Górnego Śląska i Zagłębia w grupach: technicznej – narzędzia i urządzenia stanowiące wyposażenie warsztatów rzemieślniczych, wyroby rzemieślnicze, historycznej – archiwalia dotyczące działalności organizacji rzemieślniczych (cechy, spółdzielnie, związki), jak i dotyczących indywidualnych rzemieślników, literatura fachowa i artefakty cechowe (pieczęcie, skrzynie) oraz artystycznej – obiekty noszące znamiona wyrobów artystycznych, a także produkty przemysłu precyzyjnego (zegarki kieszonkowe).

Wśród wystaw stałych znajdują się: „Rybnik nasze miasto”, „Cechy rzemieślnicze w miastach Górnego Śląska do 1939 r.” i „Wyrobisko górnicze”.

Godziny otwarcia:
wtorek, czwartek, piątek: 10.00-12.00, (12.00-13.00 – przerwa techniczna), godzina 13.00-15.00,
środa: 10.00-12.00, (12.00-13.00 – przerwa techniczna), godzina 13.00-18.00,
sobota i niedziela: 14.00-18.00,
poniedziałek: nieczynne

fot. Fotopolska, Szymon Konieczny
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka