• +48 502 21 31 22

Ubezpieczenia zdrowotne dla każdego. Bez wymogu rejestracji w urzędzie pracy

Projekt: Gospodarka

W Ministerstwie Rozwoju tworzona jest reforma, która spowoduje iż prawo do ubezpieczenia będzie miała każda osoba niezależnie od posiadania pracy czy emerytury. W tym celu konieczne będzie złożenie wniosku do ZUS.

Ministerstwo Rozwoju przygotowuje reformę zgodnie z którą prawo do ubezpieczenia będzie miała każda osoba bez pracy czy emerytury.Rzeczpospolita zauważa że oznaczałoby to rewolucje w podejściu do ubezpieczenia

Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, podaje iż w przypadku gdy ktoś straci pracę, nie ma zatrudnienia lub emerytury będzie składał elektronicznie wniosek do ZUS o ubezpieczenie zdrowotne np. poprzez PUE ZUS. Dla wykluczonych cyfrowo będzie możliwość złożenia wniosku osobiście w oddziale.

Dzięki temu rejestr bezrobotnych będzie zawierał osoby faktycznie poszukujące pracy, a nie rejestrujące się ze względu na ubezpieczenie zdrowotne. Wg Rzeczpospolitej pomysł na zredukowane liczby bezrobotnych w rejestrach urzędów pracy zaczyna nabierać kształtów.

Aktualnie prawo do ubezpieczenia zdrowotnego mają osoby, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne. Osoba bezrobotna podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem, że nie jest nim objęta z innego tytułu. Od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy obowiązuje status osoby bezrobotnej i objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym. Ponadto prawo do opieki medycznej mają w Polsce osoby pracujące, prowadzące działalność, zarejestrowane w ośrodku pomocy społecznej lub dopisane do ubezpieczenia członka rodziny.

Jak podkreśla Iwona Michałek planowane jest oddzielenie statusu osoby bezrobotnej od ubezpieczenia zdrowotnego. Będzie ono przysługiwało każdemu bez względu na fakt posiadania pracy czy emerytury.

fot. Freepik.com 

/PAP, oprac. d/ 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka