• +48 502 21 31 22

PUP Racibórz przyznał 2,5 mln zł na dofinansowania i refundacje

Projekt: Program Wsparcia Rynku Pracy

Wśród 87 wniosków o dofinansowanie rozpatrzono pozytywnie 82 na kwotę 2 050 000,00 zł, natomiast wśród 16 wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej rozpatrzono pozytywnie 14 na kwotę 400 000,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu przyznał 2 450 000 zł na realizację zadań z zakresu: dofinansowania – przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych.

W wyniku naboru wniosków w lutym 2021 r. do PUP wpłynęły 103 wnioski na łączną kwotę 2 625 000 zł. Wśród 87 wniosków o dofinansowanie na kwotę 2 175 000 zł rozpatrzono pozytywnie 82 wnioski na kwotę 2 050 000,00 zł, natomiast wśród 16 wniosków (18 stanowisk pracy) o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej na kwotę 450 000,00 zł rozpatrzono pozytywnie 14 wniosków (16 stanowisk pracy) na kwotę 400 000,00 zł.

Razem rozpatrzono pozytywnie 96 wniosków w zakresie:
1/ Działalność gospodarcza:
- usługi budowlane (17 wniosków)
- usługi fryzjerskie i kosmetyczne (10 wniosków)
- usługi elektryczne (4 wnioski)
- działalności handlowe - w tym sprzedaż internetowa (3 wnioski)
- działalność fitness oraz działalności związane z poprawą kondycji fizycznej, fizjoterapia, masaż (6 wniosków)
- usługi brukarskie, zagospodarowanie terenów zielonych (2 wnioski)
- artystyczna i literacka działalność twórcza, edukacja artystyczna (3 wnioski)
- działalność związana z oprogramowaniem, usługi informatyczne (3 wnioski)
- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, architektury (6 wniosków)
- usługi poligraficzne
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- działalność fotograficzna
- działalność w zakresie zdrowego żywienia - usługi dietetyczne
- obróbka mechaniczna elementów metalowych, produkcja konstrukcji metalowych (4 wnioski)
- usługi telekomunikacyjne
- działalność medialna, produkcja filmów i nagrań dźwiękowych (4 wnioski)
- działalność rachunkowo-księgowa (2 wnioski)
- usługi groomerskie (2 wnioski)
- instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne (4 wnioski)
- produkcja wyrobów stolarskich, produkcja mebli (2 wnioski)
- działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
- naprawa i konserwacja maszyn
- wynajem i dzierżawa maszyn budowlanych
- działalność prawnicza
2/ Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy :
- pracownik budowlany (2 stanowiska)
- pracownik biurowy (3 stanowiska)
- magazynier (2 stanowiska)
- ślusarz
- stolarz meblowy
- pośrednik ubezpieczeniowy
- pomocnik mechanika
- kosmetyczka (2 stanowiska)
- pracownik gospodarczy
- monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
- pomoc kuchenna

oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka