• +48 502 21 31 22

Przedsiębiorcy nadal mogą skorzystać z niektórych form pomocy z tarczy

Projekt: Prawo i podatki

W dalszym ciągu można skorzystać z dotacji 5 tys. złotych. Wnioski można składać do 31 maja.

Przedsiębiorcy nadal mogą ubiegać się o dotację 5 tysięcy złotych na podstawie rozporządzenia z 26 lutego. Wnioski można składać od 28 lutego. Niektórzy mogą wnioskować o nią nawet trzykrotnie, w zależności od posiadanego kodu PKD.

O dwukrotną dotację na podstawie tarczy 8.0 mogą wnioskować przedsiębiorcy z kodami PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z. O trzykrotną, z kodami 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem z 26 lutego jeżeli przedsiębiorca skorzystał z dotacji na podstawie tarczy 7.0 to przysługujące mu dotacje pomniejsza się o jedną.

Wnioskować o dotację można do 31 maja. Co istotne, w sytuacji gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów to ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotacje.

Nadal, do 30 kwietnia, można też składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS za luty i/lub styczeń. Aby złożyć ten wniosek przedsiębiorca do 31 marca musiał przesłać deklarację rozliczeniową lub imienne raporty miesięczne za grudzień i styczeń lub styczeń i luty.

Z tarczy 8.0 wciąż można ubiegać się jeszcze o świadczenie postojowe. Maksymalnie przysługuje ono trzy razy. Jednokrotnie, dla przedsiębiorców którzy mają kod PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z. Dwukrotnie, z kodem PKD 91.02.Z. Trzykrotnie z takimi kodami PKD jak: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Tak jak i w przypadku dotacji 5 tys. złotych, tak i w tym przypadku liczbę możliwych do uzyskania świadczeń pomniejsza się o liczbę świadczeń przyznanych na mocy rozporządzenia z dnia 19 stycznia.

Nie ma już możliwości składania wniosków o dopłaty do pensji pracowników- termin upłynął 31 marca.

Istotny spadek przychodów

W przypadku wniosku o dotację 5000 zł do 31 maja, jak i wniosku o zwolnienie z ZUS czy postojowego przedsiębiorca, poza kodem PKD, musi wykazać odpowiedni spadek przychodów.

Jeżeli przedsiębiorca chce skorzystać z postojowego przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu ubiegłego roku lub we wrześniu 2020 r.

Zaś w przypadku dotacji 5 tys. zł przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musiał być niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu ubiegłego roku lub we wrześniu 2020 roku.

Natomiast biorąc pod uwagę zwolnienia z ZUS przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musiał być niższy o minimum 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego w poprzednim miesiącu, analogicznym miesiącu ubiegłego roku lub we wrześniu 2020 roku, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020r.

fot. freepik.com

/źródło: bezprawnik.pl, oprac. d/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka