• +48 502 21 31 22

Rynek pracy z deficytem pracowników medycznych - Barometr Zawodów 2021

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Barometr Zawodów jest prognozą zapotrzebowania na pracowników. W 2021 roku w Polsce odnotowano nadwyżke ekonomistów. Wystąpienie pandemii ukazało deficyt pracowników z branży medycznej.

Wg Barometru Zawodów 2021 roku, opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, na rynku pracy będzie nadwyżka ekonomistów. Taka sytuacja miała miejsce również w poprzednich latach.

Wg Publikacji z 2021r. zapotrzebowanie na zawody z deficytu przesunie się w stronę równowagi. Oznacza to że liczba chętnych do pracy będzie zbliżona do liczby miejsc pracy. Prognozowanych zawodów deficytowych jest 29 i jest to liczba o dwa zawody mniejsza niż w zeszłym roku.

Nadwyżkę ekonomistów stwierdzono w 10 województwach. Zdaniem Krzysztofa Inglota, prezesa Personnel Service, lepszym wyborem dla młodych ludzi są specjalności z zakresu informatyki, robotyki czy medycyny.

Ze względu na pandemie koronawirusa chociaż sytuacja w wielu zawodach ulegnie pogorszeniu, to rynek pracy powinien być na tyle chłonny że osoby chętne do pracy, o odpowiednich kwalifikacjach nadal będą mogły znaleźć zatrudnienie. Nadal spodziewany jest deficyt pracowników w branży budowlanej i produkcyjnej, a także w branży medycznej.

Barometr Zawodów w województwie śląskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach opublikował prognozę „Barometru Zawodów” na 2021 rok dla województwa śląskiego. Co ciekawe mimo pandemii w województwie śląskim nie prognozuje się zawodów nadwyżkowych. Jednakże spowodowała ona przejście części zawodów z „deficytu” do „równowagi”. Wśród tych zawodów wyróżnić można m. in: fizjoterapeutów i masażystów, kelnerów i barmanów, kierowców autobusu, kosmetyczki, krawców i pracowników produkcji odzieży, masarzy i przetwórców ryb, a także sprzedawców i kasjerów. Grupa zawodów deficytowych jest najmniejsza od początku prowadzenia „barometru”

Mimo pandemii koronawirusa, która rozpoczęła się w Polsce od marca 2020 roku, nie wystąpił żaden zawód nadwyżkowy. Taka sytuacja w województwie miała miejsce po raz drugi od początku realizacji badania. W Śląskim nadal występuje duże zapotrzebowanie na pracowników oraz niskie bezrobocie. Sytuacja w kolejnych miesiącach na rynku pracy może jednak ulec zmianie, gdyż większość działalności gospodarczych odczuła skutki pandemii.

Powiat wodzisławski bez zawodów nadwyżkowych

Podobnie jak w województwie śląskim, również w powiecie wodzisławskim w 2021 roku brak zawodów nadwyżkowych.

Co ciekawe w powiecie wodzisławskim wystąpiło aż 55 zawodów deficytowych. Wśród nich znajdują się także zawody medyczne takie jak pielęgniarki, położne, lekarze oraz opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej. Zawody te w okresie pandemii pracowały ze zdwojoną siłą.

Na lokalnym rynku pracy brakuje również osoby odpowiednio wykwalifikowanych, posiadających doświadczenie do pracy w wyspecjalizowanych zawodach takich jak m. in. elektryk, elektromechanik, elektromonter, specjalista robotyki i automatyki czy inżynier.

Barometr zawodów jest coroczną prognozą sytuacji w konkretnych zawodach. Łączy dane ilościowe z jakościową oceną rynkowych ekspertów m. in pracowników urzędu pracy. Jest to narzędzie przydatne do planowania kariery zawodowej, poprzez ukazanie zapotrzebowania na rynku pracy. Zawody nadwyżkowe to te, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób które są odpowiednio wykwalifikowane i zainteresowane pracą w danym zawodzie.

fot. freepik.com 

/źródło: barometrzawodow.pl, oprac. d/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka