• +48 502 21 31 22

Wkrótce rusza nabór wniosków o dofinansowanie w PUP Wodzisław Śląski

Projekt: Praca

Liczba stanowisk, o których wyposażenie lub doposażenie może ubiegać się przedsiębiorca, uzależniona jest od wielkości jego firmy. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 tys. zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim rozpocznie 1 marca nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy skierowanych przez urząd osób bezrobotnych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 tys. zł. Liczba stanowisk, o których wyposażenie lub doposażenie może ubiegać się przedsiębiorca, uzależniona jest od wielkości jego firmy:
- mikroprzedsiębiorcy (niezatrudniający lub zatrudniający do 10 pracowników) – 1 stanowisko pracy,
- małe przedsiębiorstwa (10–49 pracowników) – maksymalnie 2 stanowiska pracy,
- średnie, duże przedsiębiorstwa (powyżej 49 pracowników) – maksymalne 3 stanowiska pracy.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy (wejście A) w godzinach od 7:00 do 15:00 lub wysłać na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl., ulica Michalskiego 12, 44-300 Wodzisław Śląski.

Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone na aktualnie obowiązujących drukach. O kolejności realizacji wniosków decyduje data wpływu do urzędu.

Weryfikacji wniosku pod kątem kompletności przedłożonej dokumentacji oraz poprawności wypełnienia urząd dokona po złożeniu wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji pracownik urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą telefonicznie.

Aktualne druki wniosków o dofinansowanie, a także regulamin refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dostępne są na stronie internetowej urzędu wodzislawslaski.praca.gov.pl.

Dodatkowe informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać pod nr tel. 32 459 29 53 lub 32 459 29 54.

oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka