• +48 502 21 31 22

Konieczność złożenia raportu ZUS RPA - obowiązek o którym łatwo zapomnieć

Branża: Finanse Ubezpieczenia Prawo Biura rachunkowe Kantory Usługi rachunkowe, księgowe, kadr, płac, BHP
Projekt: Prawo i podatki

Przedsiębiorcy, którzy wypłacają swoim pracownikom wynagrodzenie do 10 dnia następnego miesiąca muszą pamiętać o konieczności złożenia ZUS RPA. Obowiązek ten został wprowadzony 1 stycznia 2019 roku.

Konieczność złożenia raportu ZUS RPA - obowiązek o którym łatwo zapomnieć

Dokument ZUS RPA jest nowym dokumentem rozliczeniowym. Zawarte w nim dane są wykorzystywane do ustalania prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. Jego pełna nazwa to imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej , co może zmylić wielu przedsiębiorców, sugerując iż dotyczy tylko nauczycieli i branży edukacyjnej. Jednakże, co istotne raport ten należy składać jeżeli przychody zostały osiągnięte w innym roku kalendarzowym niż zostały wypłacone. Jako że pensja za grudzień 2020 zostanie wypłacona w styczniu 2021 obowiązkiem jest złożenie ZUS RPA.

Sytuacje, w których należy złożyć raport ZUS RPA

Przedsiębiorca ma obowiązek złożenia takiego raportu za ubezpieczonych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy agencyjnej.

Co więcej, raport ten należy składać w sytuacji:

- Gdy pracownik wykonywał pracę nauczycielską
- Jeżeli wypłacony został przychód należny za inny rok, niż rok którego raport dotyczy
- Gdy obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego wypłacony został przychód należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy i nie stanowił on podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ewidencji w druku ZUS RPA podlegają m. in. wynagrodzenia za grudzień, które wypłacone zostały w styczniu następnego roku, wypłacana w nowym roku nagroda roczna lub kwartalna, "trzynasta" lub "czternasta" pensja, a także wypłacone obok zasiłku, wynagrodzenia chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego, dodatki stażowe.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca który nie zatrudnia nauczycieli raport taki wypełnia zazwyczaj raz do roku, w styczniu, kiedy to uwzględnia w nim wynagrodzenie lub nagrody wypłacone w kolejnym miesiącu, który przypada już na nowy rok. Składa się go wtedy dodatkowo, obok zwyczajowych dokumentów takich jak ZUS DRA i ZUS RCA, czyli takich które składa się comiesięcznie za zatrudnionych pracowników. Wobec tego należy pamiętać, że trzeba go złożyć do 15 dnia miesiąca.

Korekta ZUS RPA

ZUS RPA do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składany jest tylko w przypadku gdy jest wypełniony, nie wysyła się dokumentu pustego. Wyjątkiem, kiedy wysyła się ten druk z samymi zerami, jest sytuacja kiedy przesyłany jest on jako korekta, unieważniająca uprzednio złożony raport .

Dokument ZUS RPA jest dodatkiem do ZUS RCA, z którego to wynika wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu. ZUS RPA wskazuje wyłącznie na fakt, iż danego wynagrodzenia dotyczyła któraś z wymienionych powyżej sytuacji.

Korekta jednakże nie wymaga za każdym razem generowania poprawionego raportu RCA. Taka sytuacja, kiedy konieczne jest złożenie całego pakietu dokumentów: ZUS DRA, RCA i RPA, ma miejsce wtedy, kiedy dane które są poprawiane wpływają na podstawę wymiaru składek wykazaną w raporcie ZUS RCA za konkretnego ubezpieczonego. Jeśli natomiast zmiana nie wpływa na podstawę wymiaru składek to poprawiony raport RPA jest wysyłany tylko wraz z deklaracją rozliczeniową DRA, a bez załączania RCA.

fot. Freepik.com

źródło: bezprawnik.pl

 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka