• +48 502 21 31 22

Rząd podjął uchwałę ws. umorzenia do 100% subwencji z tarczy PFR dla MŚP

Projekt: Finanse

Rada Ministrów znowelizowała uchwałę ws. tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiając umorzenie do 100% subwencji, którą udzielono przedsiębiorcom działającym w branżach szczególnie dotkniętych obostrzeniami związanymi z COVID-19.

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Redakcje, wydawcy, gazety, media
Stowarzyszenia, kluby i związki

O nowelizacji uchwały poinfomowało Centrum Informacyjne Rządu. W komunikacie podkreślono, że od jesieni 2020 roku niektóre obszary gospodarki zostały w sposób szczególny dotknięte ponownymi ograniczeniami, wskazano np. działalność kulturalną (m.in. muzea), działalność rekreacyjną i sportową, gastronomię czy rozrywkę.

Z umorzenia subwencji do 100% będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z branż wskazanych poniżej:

 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • Ruchome placówki gastronomiczne;
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • Działalność związana z projekcją filmów;
 • Działalność fotograficzna;
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • Działalność agentów turystycznych;
 • Działalność pośredników turystycznych;
 • Działalność organizatorów turystyki;
 • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • Działalność fizjoterapeutyczna;
 • Działalność paramedyczna;
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - zespół muzyczny;
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • Działalność obiektów kulturalnych;
 • Działalność muzeów;
 • Działalność obiektów sportowych;
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • Pozostała działalność związana ze sportem;
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych;
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

W ramach konsultacji społecznych dodane zostały także branże:

 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektur;
 • Pozostałe drukowanie;
 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • Introligatorstwo i podobne usługi;
 • Działalność agencji reklamowych;
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Fot. Pixabay

Podobe artykuły

Wyszukiwarka