• +48 502 21 31 22

Praca zdalna możliwa dla pracowników na izolacji

Projekt: Finanse Praca

Projekt nowelizacji ustawy w sprawie przeciwdziałania COVID-19 umożliwia pracę zdalną pracownikom przebywającym na izolacji w związku z wykryciem u nich wirusa SARS-CoV-2.

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Redakcje, wydawcy, gazety, media
Stowarzyszenia, kluby i związki

W środę, na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy w sprawie przeciwdziałania COVID-19. Zakłada on m. in. że pracownik objęty izolacją w warunkach domowych, który nie ma objawów choroby COVID-19 lub choruje w sposób łagodny będzie mógł wykonywać pracę w formie zdalnej.

Izolacja stosowana jest w przypadku stwierdzonego zakażenia koronawirusem. Osoba izolowana może pozostawać w swoim domu, szpitalu lub w wyznaczonej placówce tzw. izolatorium.

W przypadku gdy dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia pracownika na izolacji w okresie wykonywania przez niego pracy zdalnej, uzyska on prawo do wynagrodzenia chorobowego albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres izolacji, w którym nie wykonywał on pracy zdalnej.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono że liczba zakażeń koronawirusem w Polsce może powodować deficyt pracowników w zakładach pracy, a co za tym idzie przyczyniać się do zaburzenia ciągłości ich działania. Zaproponowano więc podobne rozwiązanie jak w przypadku kwarantanny i umożliwiono wykonywanie pracy w formie zdalnej.

Zaproponowano także przywrócenie poprzednio obowiązujących rozwiązań dotyczących odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego. W uchwalonej specustawie o walce z koronawirusem wprowadzono zmiany w ustawie o RDS, które umożliwiały premierowi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odwoływanie członków Rady, powoływanych przez pracodawców lub związki zawodowe. Wyłączono również kompetencje prezydenta w zakresie odwoływanie członków RDS.

Wejście w życie projektowanych przepisów będzie równoznaczne z przywróceniem stanu prawnego obowiązującego przed specustawą.

Projekt zakłada wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej na początku grudnia – 6 grudnia 2020r.

Zaproponowano w nim także rozwiązania umożliwiające prowadzenie badań lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji lub świadectwa maszynisty. Jednocześnie w sytuacji gdy ważność tych badań lekarskich i psychologicznych upłynęłaby od 13 marca 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku ulegnie ona przedłużeniu o rok.

fot. Freepik.com

/źrodło: samorzad.pap.pl, oprac. d/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka