• +48 502 21 31 22

Zmiany w ustawie dotyczące delegowania pracowników. Wysokie kary za nieprzestrzeganie

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Prezydent Duda podpisał nowelizacje o delegowaniu pracowników. Opublikowano ją w Dzienniku Ustaw tym samym rozpoczynając bieg vacatio legis, czyniąc nowelizacje obowiązującą od 4 września br.

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Redakcje, wydawcy, gazety, media
Stowarzyszenia, kluby i związki

Dnia 4 września 2020 roku w życie wchodzi nowelizacja, która wprowadza nowe zasady delegowania pracowników. Wdraża ona przepisy obowiązujące w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Nowelizacja ta zapobiega nieuczciwym praktykom i promuje zasadę że za identyczną pracę w tym samym miejscu przysługuje identyczne wynagrodzenie. Tym samym zapewnia uczciwe wynagrodzenie pracownikom delegowanym. Równocześnie gwarantuje sprawiedliwą i równoważną konkurencję między lokalnymi przedsiębiorstwami, a przedsiębiorstwami delegującymi pracowników.

Co zmienia nowelizacja

Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych przez nowelizacje, jak wskazują eksperci z firmy doradczej PwC, można wymienić zapewnienie warunków zatrudnienia i składników wynagrodzenia na poziomie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz powszechnie obowiązujących umów zbiorowych. Co więcej nowelizacja zwiększa również wymogi warunków zakwaterowania, stawek dodatków i zwrotu kosztów podróży.

Wytyczne przedstawione w nowelizacji dzielą się na dwie części według okresu delegowania pracownika. Jeżeli delegowanie pracownika trwa 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy) to pracodawca musi stosować rozszerzone minimalne wymogi. W sytuacji kiedy delegowanie trwa więcej niż 12 miesięcy (już po przedłużeniu do 18 miesięcy) pracodawca ma obowiązek stosowania przepisów państwa do którego pracownik jest delegowany.

Co więcej pracodawca nie może zapomnieć, że w sytuacji zastąpienia oddelegowanego pracownika nowym pracownikiem który wykonuje to samo zadanie w tym samym miejscu to jest to rozpatrywane jako jedno oddelegowanie.

W przypadku zmiany danych w trakcie oddelegowania pracownika nowelizacja zobowiązuje pracodawców do aktualizowania zgłoszeń do PIP. Dodatkowo wprowadza procedurę powiadamiania o przedłużeniu stosowania minimalnych wymogów do 18 miesięcy oddelegowania. Nakłada również obowiązek przekazania pracodawcy, który wysyła pracownika do Polski informacji o warunkach zatrudnienia. Mają być one przekazane w formie pisemnej.

Za niestosowanie się do przepisów będą obowiązywać kary od 1 tysiąca do 30 tysięcy złotych za każde naruszenie.

fot. Freepik

/źródło: PulsHR, oprac. d/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka