• +48 502 21 31 22

RIG - GRUPA Z ENERGIĄ

Branża: Stowarzyszenia, kluby i związki;    Projekt: Gospodarka

Raciborska Izba Gospodarcza w imieniu grupy swoich Członków zorganizowała, po raz kolejny, przetarg na zakup energii elektrycznej.

Artykuł opracowany przez:

Raciborska Izba Gospodarcza

Organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalnoś...

Firma działa w branżach:
Administracja
Stowarzyszenia, kluby i związki

Pierwsze takie przedsięwzięcie miało miejsce w 2015 roku. Na rok 2021 uzyskano cenę znacząco poniżej 290 zł/MWh, a umowy zawarto z doświadczonym i stabilnym dostawcą.

Zakupy grupowe energii elektrycznej to jedna z form wsparcia firm będących członkami RIG.

Poza zakupami energii elektrycznej RIG organizuje również grupowe zakupy na dostawę gazu.

Wszystkie firmy zainteresowane grupowym zakupem energii elektrycznej proszone są o wypełnienie poniższej ankiety:

https://plusydlabiznesu.pl/ankieta?id=eyJpdiI6ImpxalFjY2dZeFlpVlwvN3BvdXYxQmxBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjVpSElSbHRYXC91V1lhVjExT2dXSTdBPT0iLCJtYWMiOiIxODNkNWQ4MDY0MThjZjlmODEwYTRlZTA0YjNlYzIzZjA4ZTgwYTE5NjMxZjBlYzU3MDRkZTY4ZDFlZWI5N2ViIn0=

lub kontakt z biurem RIG, od poniedziałku do piątku w godz.7.30-14.30, pod numerem tel. 32 415 51 89 lub mailowo pod adresem: [email protected]

Zdj. Pixabay

Podobe artykuły

Wyszukiwarka