• +48 502 21 31 22

Akty przekazania środków na rehabilitację trafiły do potrzebujących.

Branża: Stowarzyszenia, kluby i związki;   

Suma pieniędzy zebranych ze sprzedaży biletów podczas XIX Edycji Koncertu Charytatywnego GWIAZDKA SERC to ponad 30 000 zł.

Artykuł opracowany przez:

Raciborska Izba Gospodarcza

Organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalnoś...

Firma działa w branżach:
Administracja
Stowarzyszenia, kluby i związki

Środki te zostały rozdysponowane na rehabilitację dla 26 dzieci z powiatu raciborskiego, dofinansowanie obozów rehabilitacyjnych oraz sprzętów do rehabilitacji dla uczniów i podopiecznych raciborskich szkół i stowarzyszeń oraz na stypendia za dobre wyniki w nauce dla 15 uczniów raciborskich szkół średnich.

Akty przekazania środków zostały przesłane do potrzebujących.

Zarząd Raciborskiej Izby Gospodarczej serdecznie dziękuje sponsorom oraz osobom, które włączyły się w pomoc przy organizacji XIX Edycji Gwiazdki Serc .

Podobe artykuły

Wyszukiwarka