• +48 502 21 31 22

Raciborska Izba Gospodarcza

Izba Gospodarcza w Raciborzu

logo Raciborska Izba Gospodarcza

Opis firmy

Organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Izba reprezentuje jednostki gospodarcze wobec władz samorządowych, urzędów i instytucji. Wspiera wszelkie inicjatywy służące rozwojowi gospodarczemu praz tworzy warunki współpracy w kraju i za granicą. Raciborska Izba Gospodarcza nawiązała i utrzymuje kontakty z wieloma Izbami krajowymi i zagranicznymi, stowarzyszeniami nie tylko z naszego powiatu.

Korzyści z członkowstwa w Raciborskiej Izbie Gospodarczej to między innymi:

 1. Współpraca i rozwój
  • Udział w imprezach oraz spotkaniach integracyjnych środowiska biznesowego i gospodarczego;
  • Wspólne działanie gospodarcze Raciborza i regionu, jak np. grupowe zakupy gazu i energii elektrycznej;
  • Występowanie, w razie potrzeby w imieniu przedsiębiorstw Raciborskiej Izby Gospodarczej wobec władz samorządowych i administracji państwowej;
  • Wspólne inicjatywy i organizowanie wpływu dotyczącego rozwoju regionu i tworzeniu korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorstw;
  • Wzajemne wspieranie się w rozwiązywaniu problemów członków Raciborskiej Izby Gospodarczej;
  • Wzajemna wymiana doświadczeń;
  • Nawiązywanie współpracy członków Izby z przedstawicielami zrzeszonymi w izbach partnerskich.
 2. Promocja
  W ramach działań promocyjnych oferujemy:
  • możliwość promocji własnej firmy i jej produktów lub usług podczas spotkań organizowanych przez Izbę;
  • promujemy przedsiębiorstwa na stronie internetowej Izby;
  • promujemy członków Izby podczas konferencji i imprez szkoleniowych, wystaw, targów, misji gospodarczych organizowanych przez Izbę;
  • promujemy firmy podczas delegacji zagranicznych.
 3. Szkolenia i konferencje
  • Pomagamy podnosić kwalifikacje oraz wprowadzać zasady nowoczesnego zarządzania;
  • Edukujemy członków Izby w zakresie nowych, jak i już funkcjonujących rozwiązań prawnych;
  • Umożliwiamy udział w szkoleniach organizowanych przez Krajową Izbą Gospodarczą oraz partnerów biznesowych.

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Przynależność członkowska:
 • Użytkownik platformy
 • ŚPG ŚLĄSK.ONLINE
 • Memorandum Gospodarcze Subregionu zachodniego i Kraju Morawsko Śląskiego

Lokalizacja

Artykuły powiązane

Wyszukiwarka