• +48 502 21 31 22

Nowe świadczenia postojowe i zwolnienie ze składek ZUS. Kto skorzysta?

Branża: Hotele, pensjonaty, kwatery;    Projekt: Finanse

Sejm uchwalił projekt ustawy, która zwolni ze składek ZUS konkretne grupy przedsiębiorców, a także umożliwi pobieranie świadczenia postojowego przez trzy kolejne miesiące.

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Redakcje, wydawcy, gazety, media
Stowarzyszenia, kluby i związki

Z założenia nowe postojowe i zwolnienie z ZUS miało być przyznane firmom z tych branż, które najbardziej zostały dotknięte epidemią koronawirusa. Projekt zakłada zwolnienie ze składek ZUS tych przedsiębiorców, których przeważająca działalność ma określone kody PKD:

49.39.Z (transport lądowy)
55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania)
77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń)
79.11.A (agenci turystyczni)
79.90.A (piloci i przewodnicy)
82.30.Z (organizacja wystaw, targów i kongresów)
90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach)
90.02.Z (działalność wspomagająca organizację wydarzeń)
93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub innych miejscach o zamkniętej przestrzeni)
93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana)
93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna)

Zwolnienie nie przysługuje jednak automatycznie przedsiębiorcom z odpowiednim kodem. Jakie jest dodatkowe kryterium? Zwolnienie otrzymają przedsiębiorcy, których przychód uzyskany z działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który jest składany wniosek o zwolnienie, był niższy o co najmniej 80 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu 2019 r.

Dla kogo postojowe?

O postojowe wnioskować będą mogli głównie agenci turystyczni, o ile zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 roku, a dodatkowo ich działalność ma charakter sezonowy. Wcześniej ta grupa przedsiębiorców nie mogła skorzystać ze świadczenia, powodem było zawieszenie działalności zaraz po sezonie wakacyjnym.

Po raz kolejny o postojowe będą mogli starać się przedsiębiorcy, których przeważająca działalność określona jest kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z. Widać więc, że ta forma pomocy skierowana jest do niewielkiej grupy przedsiębiorców.


/źródło: bezprawnik.pl oprac. c/

Fot. Freepik.com 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka