• +48 502 21 31 22

Jak zmieniła się praca rekruterów podczas pandemii?

Projekt: Gospodarka

Kwestia bezpieczeństwa zatrudnienia jest ważna dla 58% z badanych kandydatów. Rekruterzy poświęcają teraz dużo czasu na tłumaczenie kandydatom sytuacji pracodawcy, jego kondycji oraz sposobu organizacji pracy podczas pandemii.

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Redakcje, wydawcy, gazety, media
Stowarzyszenia, kluby i związki

Jak wynika z najnowszych danych Pracuj.pl, początek lipca przyniósł kolejne pozytywne symptomy odmrożenia rynku pracy w Polsce - w czerwcu na portalu zamieszczono ponad 41 tys. ogłoszeń – 3,5% mniej niż w tym samym czasie rok temu. W maju ta różnica wyniosła ponad 20%, a w kwietniu ponad 50%. Jak w oczach specjalistów HR pandemia COVID-19 zmieniła rynek rekrutacji, zachowania kandydatów i sposoby poszukiwania kadr przez firmy - sprawdził zespół Grupy Pracuj, który przeprowadził na przełomie maja i czerwca wywiady jakościowe z 31 rekruterami z czołowych marek reprezentujących m.in. branże IT, produkcji, sprzedaży, finansów i FMCG.

Co jest kluczowym czynnikiem wyboru pracodawcy? Tuż za wysokością zarobków pojawiła się kwestia bezpieczeństwa zatrudnienia, co było ważne dla 58% z badanych kandydatów. Jest to ewenement w historii tych badań. Natomiast 44% respondentów obawiało się utraty pracy. Aplikujący częściej niż wcześniej wycofują się też z rekrutacji już na jej pierwszych etapach, rzadziej otwarcie komunikują w sieci gotowość przyjęcia nowej pracy. Rekruterzy dostrzegli jednak większe zaangażowanie osób, które są zdeterminowane w poszukiwaniu nowej pracy. Przejawia się to np. w większej elastyczności, dostępności na spotkania rekrutacyjne, lepszym przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych i konkretnym określeniu własnych oczekiwań. Kandydaci zainteresowani też są stabilnymi, możliwie dobrze płatnymi miejscami pracy – oferta świadczeń pozapłacowych odchodzi na dalszy plan.

Dużo bardziej dostępni stali się kandydaci do pracy fizycznej. Tendencja ta dotyczy zarówno powtarzalnych stanowisk o niskim „progu wejścia”, jak i wykwalifikowanych fachowców. Rekruterzy spodziewają się więc w najbliższych miesiącach szybszego zamykania procesów rekrutacyjnych kierowanych do pracowników fizycznych, jednocześnie jednak muszą mierzyć się często spotykaną w tej grupie niechęcią do rekrutacji zdalnej. Dużym wyzwaniem jest też ograniczona możliwość przeprowadzania testów manualnych na wielu stanowiskach koniecznych przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu.

W wyniku pandemii wzrosła na rynku dostępność osób zajmujących powtarzalne stanowiska związane ze stosunkowo powszechnie dostępnymi kompetencjami. Rekruterzy dostrzegają zwiększony napływ CV w prowadzonych projektach, nie zawsze jednak dopasowanych do konkretnych wymogów poszukiwanych na rekrutowanym stanowisku – co jest także wynikiem rosnącej liczby kandydatów chcących przekwalifikować się i wejść do nowych branż. W maju np. wiele osób było zainteresowanych pracą w administracji biurowej, call center, części stanowisk w obszarze reklamy i grafiki, mediach, marketingu czy e-commerce. Szczególnie duże wzrosty można było zaobserwować też w dziedzinie programowania, jednak jak zauważają badani rekruterzy, sektor IT sygnalizuje przesyt kandydatami na poziomie juniorskim, z niewielkim doświadczeniem. Bardziej doświadczeni kandydaci IT wciąż stosunkowo szybko znajdują pracę, jednocześnie jednak są mniej niż wcześniej skłonni do zmiany.

Fot. freepik.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka