• +48 502 21 31 22

Miliony na wsparcie firm w powiecie wodzisławskim

Branża: Urzędy pracy Projekt: Program Wsparcia Rynku Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. dysponuje 28 mln zł na wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Artykuł opracowany przez:

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Firma działa w branżach:
Urzędy miast i gmin, sołectwa, starostwa powiatowe
Urzędy miast i gmin, sołectwa, starostwa powiatowe

Realizując zadania na rzecz pomocy przedsiębiorstwom, którzy ponieśli straty ekonomiczne w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. oferuje przedsiębiorcom różne formy pomocy. W sumie na ten cel urząd dysponuje 28 mln zł.

Najpopularniejsze są pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy (do kwoty 5000 zł). Do 11 maja w PUP w Wodzisławiu Śl. wpłynęło aż 4150 wniosków o ich udzielenie. Prawie połowa z nich na kwotę ponad 9,8 mln zł została już pozytywnie rozpatrzona i wypłacona. To spore tempo, biorąc pod uwagę, że dziennie urząd jest w stanie rozpatrzyć około 150 wniosków.

Pracodawcy samozatrudnieni mogą też liczyć na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W tym przypadku wsparcie jest przyznawane przedsiębiorcy w zależności od przedziału spadku obrotów (spadek co najmniej 30% – 1300 zł miesięcznie; spadek co najmniej 50% – 1820 zł; spadek co najmniej 80% – 2340 zł). Wsparcie jest przyznawane na maksymalnie 3 miesiące. Do tej pory o tę formę pomocy w PUP Wodzisław Śl. złożono 166 wniosków.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców to kolejna forma wsparcia przekazywana przez PUP w Wodzisławiu Śl. W zależności od stopnia spadku obrotów w ciągu 2 miesięcy br. do analogicznych w roku ubiegłym, pracodawca może otrzymać przez max. 3 miesiące dofinansowanie dla każdego pracownika w wysokości 1300 zł lub 1820 zł lub 2340 zł, powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Do tej pory w wodzisławskim urzędzie złożono 247 wniosków o tę formę pomocy.

Wnioski firm o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności oraz wynagrodzeń pracowników opiewają na łączną kwotę ok. 7,5 mln zł. Dotychczas wsparcie otrzymało 99 pracodawców na kwotę ponad 240 tys. zł.  Szybkiego załatwiania tych wniosków niestety nie ułatwiają liczne błędy w dokumentach, a także zmiany dokonywane przez Ministerstwo we wzorach wymaganych załączników. Powoduje to, że około 80% wniosków wymaga poprawek.

Wodzisławski Powiatowy Urząd Pracy na bieżąco też monitoruje wartość wsparcia, o które zwracają się pracodawcy. Obecnie PUP dysponuje kwotą 28 mln zł, złożył też w dniu 11 maja wniosek o kolejne 20 mln zł. Zgodnie z zapewnieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, możliwe są zwiększenia wielkości środków, stosownie do przewidywanych potrzeb lokalnych przedsiębiorców.

Podobe artykuły

Wyszukiwarka