• +48 502 21 31 22

FILIA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

1-go Maja 23b, 44-304 Wodzisław Śląski

Opis szkoły

Kierunek Pedagogika, Praca socjalna

  • studia I stopnia na kierunku: pedagogika
  • studia I i II stopnia on-line
  • studia podyplomowe
  • studia podyplomowe on-line
  • szkoła policealna

Kierunki kształcenia

Studia I stopnia

PEDAGOGIKA:

- PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
- PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA
- PEDAGOGIKA KRYMINOLOGICZNO-SĄDOWA
- OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - BEZPŁATNE
- PEDAGOGIKA ZDROWIA Z DIETETYKĄ - BEZPŁATNE

PRACA SOCJALNA:

- ASYSTENT RODZINY
- SYSTEMY WSPARCIA DLA OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ
- ORGANIZOWANIE I WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STUDIA PRZEZ INTERNET:

- ADMINISTRACJA
- BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
- DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
- EKONOMIA
- FILOLOGIA POLSKA
- GRAFIKA
- KULTUROZNAWSTWO
- INFORMATYKA
- PEDAGOGIKA
- PIELĘGNIARSTWO (pomostowe)
- POLITOLOGIA
- PRAWO
- PSYCHOLOGIA
- TRANSPORT
- TURYSTYKA I REKREACJA
- ZARZĄDZANIE
Czytaj więcej na stronie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego

Studia II stopnia

Zapraszamy absolwentów studiów pierwszego stopnia do kontynuowania nauki w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na studiach II stopnia, które prowadzone są z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania AHE w Łodzi.

Kierunki studiów II stopnia z wykorzystaniem platformy e-learningowej AHE w Łodzi z punktem dostępowym do platformy zdalnego nauczania w Filii w Wodzisławiu Śląskim:

- FILOLOGIA ANGIELSKA
- FILOLOGIA GERMAŃSKA
- FILOLOGIA POLSKA
- GRAFIKA
- PEDAGOGIKA
- POLITOLOGIA
- SOCJOLOGIA (WSPA LUBLIN)
Czytaj więcej na stronie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego

Studia podyplomowe

- Andragogika
- Arteterapia w edukacji i terapii
- Dietetyka
- Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- EEG – Biofeedback
- Integracja sensoryczna
- Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD
- Logopedia
- Nauczanie programowania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
- Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu
- Neurologopedia
- Pedagogika kryminologiczno-sądowa
- Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
- Prawo administracyjne
- Przygotowanie pedagogiczne - studia kwalifikacyjne
- Psychologia sądowa
- Psychologia transportu
- Psychoonkologia
- Terapia i wspieranie rozwoju osób z autyzmem oraz z zespołem Aspergera
- Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- Zarządzanie oświatą
- Zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia podyplomowe on-line

- Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne
- Terapia i wspieranie rozwoju osób z autyzmem oraz z zespołem Aspergera
- Zarządzanie oświatą

https://www.ckp-lodz.pl/

Inne szkoły

Wyszukiwarka