• +48 502 21 31 22

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Firma działa w branżach: Szkoły wyższe,
logo Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Opis

filia w Wodzisławiu Śląskim

Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania w Wodzisławiu Śląskim – mieście zwanym "Południową Bramą Polski". Tutaj zdobędziesz dyplom solidnej i renomowanej Uczelni, jaką jest AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Łodzi.

Filia w Wodzisławiu Śląskim została utworzona decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 października 2004 roku. Powołanie Filii do życia stało się jednym z elementów strategii rozwoju Akademii oraz odpowiedzią na niesłabnące w regionie zainteresowanie młodych ludzi zdobywaniem wyższego wykształcenia.

W ramach Konsorcjum Uczelni Kreatywnych wodzisławska Filia, która prowadzi kształcenie na kierunku PEDAGOGIKA, od stycznia 2016 r. jest również Filią WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI w Lublinie. Dzięki temu oferta Uczelni wzbogaciła się o kierunek ZARZĄDZANIE.

Studia mają charakter niestacjonarny (zaoczny) i trwają 3 lata. Zajęcia i wykłady prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, posiadającą w swoim dorobku osiągnięcia akademickie (publikacje, prace naukowo-badawcze, udział w konferencjach naukowych). Uczelnia zadbała również o odpowiednie warunki studiowania: budynek, w którym odbywają się zajęcia, w pełni odpowiada współczesnym standardom, studenci mają do dyspozycji bezpłatny parking dla blisko 200 samochodów, bogatą bibliotekę oraz przestronne sale wykładowe i ćwiczeniowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Studenci są także objęci atrakcyjnym systemem stypendialnym.

Na koniec warto wspomnieć, iż polscy studenci Uczelni mają możliwość kontaktu z naszymi południowymi sąsiadami z Czech, którzy również korzystają z oferty edukacyjnej Filii.

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Nasze szkoły

FILIA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

FILIA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Prezentacja wideo

Lokalizacja

Wyszukiwarka