• +48 502 21 31 22

WIERZYTELNOŚCI

Kategoria: Firma i usługi -> Usługi

WIERZYTELNOŚCI --- profesjonalna obługa

Ogłoszenie dodane przez:

FaceBiznes Sp. z.o.o.

Przetargi

Firma działa w branżach:
Pozostałe w branży Finanse i Ubezpieczenia

Cena: do negocjacjizł

Opis

:: Wierzytelności ::

 

:: Wykup Wierzytelności lub Należności ::

Wykup wierzytelności ma na celu poprawienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przejmując wierzytelności wraz z ryzykiem ich wypłacalności

FaceBiznes Sp. z o.o. umożliwia swoim Partnerom skorzystanie z wykupu wierzytelności, Ich upłynnienie poprzez sprzedaż jest w takich przypadkach interesującym rozwiązaniem.

Największą zaletą tej usługi jest natychmiastowy wpływ gotówki w wysokości uzgodnionej ceny wierzytelności.

Istnieje również możliwość zbycia również niewymagalnych wierzytelności. Mogą to być transakcje jednorazowe bądź okazjonalne. Nie jest wymagana deklaracja stałej współpracy. Dzięki temu nasi Klienci zyskują możliwość elastycznego zarządzania płynnością finansową.

Sprzedaż wierzytelności powoduje ich usunięcie z bilansu i ogranicza konieczność tworzenia rezerw z tytułu przeterminowanych należności.

Każdy przedsiębiorca może zwrócić się do FaceBiznes Sp. z o.o. o przedstawienie niezobowiązującej wyceny posiadanej wierzytelności bądź ich pakietu.

 

:: Windykacja Należności ::

Usługa obejmuje kompleksowe działania na wszystkich etapach: poszukiwanie majątku, negocjacje z dłużnikiem, prowadzenie postępowania sądowego na rzecz Klienta, aktywny udział w czynnościach komorniczych. Zespół PRAGMA INKASO realizuje windykację terenową, w bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem, co gwarantuje najlepsze rezultaty.

W razie ryzyka utraty kapitału zaangażowanego w niespłaconą należność szybkie i pewne podjęcie windykacji daje wysokie prawdopodobieństwo sukcesu. W zdecydowanej większości przypadków rozwiązaniem najbardziej opłacalnym jest outsourcing tej funkcji. Struktury przedsiębiorstwa mogą skoncentrować się na zwiększaniu sprzedaży i poszukiwaniu rzetelnych kontrahentów, a firma zewnętrzna nie obciąża wyniku finansowego stałymi kosztami, niezależnymi od efektywności działań.

Dzięki opracowywaniu indywidualnego scenariusza działań dla każdej powierzonej wierzytelności PRAGMA INKASO wyróżnia się na rynku wysoką skutecznością. Każdy Klient ma możliwość ustalenia zakresu działań, które będą podejmowane wobec jego kontrahenta.

Wynagrodzeniem jest prowizja na zasadzie success fee, należna wyłącznie od kwot odzyskanych. Dodatkowo oferujemy opcję kredytowania kosztów wpisu sądowego w przypadku konieczności wszczęcia postępowania.

 

:: Cesja Wierzytelności ::

Finansowanie wierzytelności wymagalnych

dla Klientów, którzy unikają zatorów płatniczych

Gdy odbiorca zalega z płatnością, nie zawsze oznacza to, że podjęcie szybkiej windykacji jest konieczne. Zdarzają się przypadki, gdy dłużnik okresowo faktycznie nie ma możliwości dokonania zapłaty. Niezależnie od przyczyn brak płatności dla wierzyciela oznacza w każdym wypadku wymierną stratę. Gdy dłużnik pozostaje w dobrej wierze, PRAGMA INKASO może dokonać w jego imieniu płatności na rzecz wierzyciela. W ten sposób wierzyciel otrzymuje należne mu środki, a dłużnik dodatkowy czas na uregulowanie zobowiązania. Skorzystanie z tej usługi pozwala zniwelować zjawisko narastającej skali zatorów płatniczych w skali danego przedsiębiorstwa. Udrażnia obrót gospodarczy, dzięki czemu nasz Klient i jego kontrahenci mogą prowadzić płynnie sprzedaż.

Pieczęć prewencyjna

dla Klientów, którzy zapobiegają opóźnieniom

Przedsiębiorcom, którzy chcą poinformować swoich kontrahentów, że stale monitorują spływ należności i współpracują z wyspecjalizowanym podmiotem oferujemy możliwość opatrzenia wystawianych faktur tzw. pieczęcią prewencyjną. Pieczęć może być udostępniona w formie rzeczywistej lub elektronicznej.

Faktoring odwrotny

dla Klientów, którzy lubią mieć wybór

Inicjatorem nawiązania współpracy z Faktorem jest w tym przypadku Dłużnik faktoringowy (Płatnik) i z nim podpisywana jest umowa faktoringu. Rolą Dostawcy jest zaakceptować warunki płatności poprzez podpisanie odpowiedniego oświadczenia. W ramach usługi faktoringu odwrotnego zobowiązany przedsiębiorca może zadecydować, który z jego dostawców otrzyma środki wcześniej. Stanowi rozwiązanie w sytuacji, gdy dostawcy żądają krótkich terminów płatności, a przedsiębiorstwo czeka na wpływ swoich należności dłuższy czas i nie może sobie na to pozwolić. Dzięki szybszej spłacie zobowiązań przez Faktora przedsiębiorca może także negocjować z dostawcą skonto.

Faktoring zamówieniowy

dla Klientów, którzy wykorzystują nadarzające się okazje

Ta forma faktoringu wspiera przedsiębiorcę wtedy, gdy ma szansę na realizację dużego intratnego zamówienia czy kontraktu, którego skali i kosztochłonności nie przewidywał. Usługa łączy w sobie walory kredytu obrotowego oraz klasycznego faktoringu. Finansowanie jest uruchamiane na samym początku procesu produkcyjnego, tj. w momencie otrzymania zamówienia lub podpisania kontraktu. Klient korzystający z finansowania ma także zapewnioną stałą pomoc prawną w obsłudze transakcji oraz monitoring spłat wynikających z niej należności.

Faktoring pakietów należności niskonominałowych

dla Klientów, którzy oczekują indywidualnych rozwiązań

Firmy posiadające rozbudowany portfel powtarzalnych odbiorców, generujących należności o stosunkowo niskich nominałach, mogą uzyskać finansowanie swoich należności nawet do 60% ich wartości. Faktoring pakietów należności pełni dwie funkcję. Pozwala natychmiast uzyskać potrzebne środki finansowe, a zastosowanie monitoringu pełni rolę dyscyplinującą wobec niedotrzymujących terminów kontrahentów.

Wywiad Gospodarczy

dla Klientów, którzy chcą uniknąć ryzyka

Zanim podjęta zostanie współpraca z nowym kontrahentem warto dowiedzieć się o nim i jego działalności jak najwięcej. Skorzystanie z tej usługi pozwala zniwelować zjawisko narastającego ryzyka transakcji z nierzetelnymi lub niewypłacalnymi kontrahentami. Usługi świadczone w ramach wywiadu gospodarczego i ich zakres są każdorazowo dostosowywane do oczekiwań naszego Klienta. Usługa świadczona jest w jednym z trzech wariantów: podstawowym, rozszerzonym i zaawansowanym.

 

:: Wykup Należności ::

Usługa obejmuje kompleksowe działania na wszystkich etapach: poszukiwanie inwestora, negocjacje, doprowadzenie do zawarcia transakcji.

 

Zapraszamy do współpracy z nami!

Zespół FaceBiznes Sp. z o.o.

t:  +48 792-709-609  /  +48 796-300-796

 

 

Galeria

Podobe ogłoszenia

14 wrz 2020

Agencja Ochrony Osób i Mienia Amstaff Security

Agencja Ochrony Osób i Mienia Amstaff Security. Jesteśmy profesjonalną firmą w b...

10 wrz 2020

WIERZYTELNOŚCI

WIERZYTELNOŚCI --- profesjonalna obługa

10 wrz 2020

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI --- pełna obsługa

10 wrz 2020

DOTACJE UNIJNE

DOTACJE UNIJNE --- bezzwrotne dofinansowanie

10 wrz 2020

BIZNES PLANY

BIZNES PLANY --- otwarcie drogi do zwiększenia potencjału dla każdego biznesu

Wyszukiwarka