• +48 502 21 31 22

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu

logo Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu

Opis firmy

Poradnia jest placówką specjalistyczną w systemie edukacji, której celem jest wspieranie optymalnego rozwoju dzieci i młodzieży (od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) poprzez diagnozowanie, terapię, psychoedukację, profilaktykę, interwencje, mediacje oraz tworzenie środowiska przyjaznego dziecku i stymulującego jego rozwój poprzez pracę z rodzicami i nauczycielami.

Kadrę poradni stanowi 20 pracowników merytorycznych, tj. psychologów, pedagogów, logopedów z dodatkowymi kwalifikacjami.

Co nas wyróżnia?

 • na pierwszym miejscu zawsze stawiamy dobro naszych klientów
 • nasze obowiązki wykonujemy sumiennie i rzetelnie
 • tworzymy klimat pełen akceptacji i poczucia bezpieczeństwa
 • dbamy o komfort obsługi naszych klientów
 • słuchamy, wyjaśniamy, i odpowiadamy na pytania, oprócz diagnozy prowadzimy terapię w formie zajęć indywidualnych i grupowych, zajęcia i warsztaty w szkołach
 • zajmujemy się problemy zarówno dzieci, młodzieży jak i ich rodziców
 • podążamy za klientem – monitorujemy sytuację szkolną, w celu podniesienia jakości usług świadczonych dziecku przez szkołę, prowadzimy szkolenia dla nauczycieli
 • naszym celem jest tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi dzieci i młodzieży i dlatego udzielamy pomocy i wsparcia obejmujemy także rodzicom, dążymy do integracji środowisk życia i funkcjonowania dziecka.

Dlaczego warto nam zaufać?

 • zatrudniamy zespół doświadczonych specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii, doradztwa zawodowego oraz terapeutów
 • posiadamy uprawnienia (jesteśmy wskazani przez Śląskiego Kuratora Oświaty) do diagnozowania i wydawania orzeczeń uczniom słabo słyszącym, niesłyszącym, słabo widzącym, niewidomym, autystycznym
 • na bieżąco doskonalimy nasze umiejętności uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Przynależność członkowska:
 • Użytkownik platformy

Lokalizacja

Wyszukiwarka