• +48 502 21 31 22

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach

Firma działa w branżach: Szkoły średnie,
logo Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach

Opis firmy

technikum, szkoła branżowa

Osiągnięcia uczni

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Nasze szkoły

Technikum

Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia

Najważniejsze dla nas

Po pierwsze Atuty szkoły - baza i zaplecze dydaktyczne

Zapraszamy do nowych, bogato wyposażonych pracowni zawodowych:
• obsługi klienta,
• obsługi konsumenta,
• gastronomicznej,
• dwóch studiów fotograficznych i ciemni,
• grafiki komputerowej i obsługi programów rachunkowo – podatkowo – księgowych.

Ponadto do dyspozycji uczniów pozostają:
• nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w najnowsze programy do wykonywania projektów multimedialnych i cyfrowej obróbki zdjęć,
• sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne i rzutniki multimedialne,
• multimedialne centrum informacji przy bibliotece szkolnej,
• przestronna sala gimnastyczna z siłownią,
• boiska wchodzące w skład kompleksu „Orlik”.

Po drugie Udział w projektach krajowych i międzynarodowych

<p>&bull; &bdquo;Europejski start w zawodową przyszłość&rdquo; - zagraniczne praktyki zawodowe uczni&oacute;w klas technikum we Włoszech i Irlandii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozw&oacute;j,<br />&bull; Polsko &ndash; Niemiecka Wsp&oacute;łpraca Młodzieży &ndash; wyjazdy do Borken w Nadrenii P&oacute;łnocnej - Westfalii,<br />&bull; Fundusz Mikroprojekt&oacute;w w Euroregionie Silesia Republika Czeska &ndash; Polska &ndash; projekt &bdquo;Kalejdoskop zawod&oacute;w - nowoczesne trendy w polsko - czeskim szkolnictwie zawodowym&rdquo;,<br />&bull; Projekt Stowarzyszenia Obywatelska 30 &ndash; &bdquo;Międzypokoleniowo o zdrowiu z kawą i superfood w tle&rdquo; finansowany przez Miasto Rydułtowy,<br />&bull; &bdquo;Śląskie. Zawodowcy&rdquo; - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew&oacute;dztwa Śląskiego. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy &ndash; kształcenie zawodowe uczni&oacute;w (kursy i płatne staże u pracodawc&oacute;w dla technik&oacute;w żywienia).</p>

Po trzecie Możliwość rozwijania talentów i zainteresowań

<p>Osiągnięcia uczni&oacute;w i absolwent&oacute;w:</p> <p>&bull; wyr&oacute;żnienia w konkursach gastronomicznych, fotograficznych i wojskowych,<br />&bull; stypendia Prezesa Rady Ministr&oacute;w,<br />&bull; wyr&oacute;żnienia w przeglądach i konkursach przedmiotowych.</p> <p>Możliwość rozwijania talent&oacute;w i zainteresowań:</p> <p>&bull; w konkursach i przeglądach artystycznych,<br />&bull; w imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę,<br />&bull; licznych turniejach zawodowych,<br />&bull; w akcjach Honorowego Krwiodawstwa i wolontariacie młodzieży, włączającej się w działania charytatywne na rzecz os&oacute;b niepełnosprawnych.<br />Szkoła prowadzi dokumentację szkolną z wykorzystaniem programu Dziennik Elektroniczny. Plac&oacute;wka jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.</p>

Lokalizacja

Wyszukiwarka