• +48 502 21 31 22

KRPM LEGAL URBAŃSKA, ŁUKASZCZUK-KACORZYK RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

KRPM LEGAL

Firma działa w branżach: Usługi prawne,

Opis

działalność prawnicza

KRPM Legal oferuje wsparcie w obszarach prawa istotnych dla biznesu.
Transakcje, przejęcia, umowy handlowe, relacje między pracodawcami a pracownikami, w tym outsourcing, funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku, dostosowanie do wymogów regulacyjnych – wszystkie te aspekty działalności gospodarczej wymagają umiejętnego uwzględnienia kwestii prawnych.

Kancelaria wykorzystuje efekt synergii płynący z posiadanego doświadczenia w różnych obszarach prawa, w tym RODO, AML oraz współpracy z doradcami podatkowymi i finansowymi.

Miarą sukcesu KRPM Legal, jest jakość świadczonych usług i satysfakcja klientów. Niezależnie od skali działalności, czy zakresu potrzeb biznesowych, Kancelaria zapewnia wsparcie i bezpieczeństwo.

Jesteśmy po to, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo prawne, żebyś Ty mógł rozwijać swój biznes

Oferowane usługi:

Prawo spółek

Doradztwo obejmujące wsparcie prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Przepisy prawne ulegają dynamicznym zmianom. W konsekwencji, na każdym etapie działalności podmiotów gospodarczych istotne jest wsparcie radcy prawnego posiadającego wiedzę, doświadczenie, a także biznesowe podejście do klienta i jego potrzeb.

Prawo umów

Podstawą sukcesu jest dobrze napisana umowa, która zabezpieczy strony na wypadek konfliktu lub niepowodzenia. KRPM Legal przygotowuje umowy dopasowane do indywidualnych potrzeb, zapewniając tym samym najlepsze rozwiązania prawne, w celu realizacji zamierzonych celów biznesowych.

Prawo pracy

Prawo pracy stanowi nieodłączny element działalności większości przedsiębiorców. Znajomość obowiązujących przepisów oraz projektowanych zmian ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Pomożemy odpowiedzieć Ci na wszystkie pytania, w tym, jak bezpiecznie zawierać nowe umowy o pracę, jak korzystać z outsourcingu, jak zatrudniać cudzoziemców.

Ochrona danych osobowych

Wdrożenie przepisów RODO zmieniło podejście do ochrony danych osobowych w organizacji. Nowe wymagania obejmują konieczność analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych, dostosowania dokumentacji i procedur do nowych przepisów oraz uwzględnienia praw osób, których przetwarzane dane dotyczą. Jak możemy Ci pomóc? Przeprowadzamy audyty, wdrożenia, szkolenia – w tym również e-learning.

AML

Wdrożenie przepisów AML wymaga zrozumienia regulacji, jak również wdrożenia odpowiednich procedur i cyklicznych szkoleń pracowników. Jeżeli jesteś Instytucją obowiązaną pomożemy Ci wdrożyć odpowiednie procedury i przeszkolić pracowników.

Szkolenia

W związku z dynamicznymi zmianami przepisów, w tym znaczną ilością regulacji wymagających podnoszenia świadomości zespołu, szkolenia stanowią nieodłączny element codzienności przedsiębiorcy. Zapewniamy szkolenia zamknięte, w szczególności z zakresu RODO, AML, umów handlowych, czy prawa pracy, jak również szkolenia e-learnigowe, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

Audyt

Instrument służący poprawie bezpieczeństwa organizacji, umożliwiający ustalenie aktualnego stanu prawnego przedsiębiorcy i wyeliminowania ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu na rynku. KRPM Legal prowadzi audyty kadrowe, nieruchomości, due diligence, RODO. Dokonujemy również weryfikacji i doradzamy we wdrażaniu procedur compliance, w celu zminimalizowania ryzyk prawnych i podatkowych prowadzonego biznesu.

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Przynależność członkowska:
  • Użytkownik platformy
  • ŚPG ŚLĄSK.ONLINE

Lokalizacja

Artykuły powiązane

Wyszukiwarka