• +48 502 21 31 22

Spółki komandytowe z CIT- co dalej?

Projekt: Prawo i podatki

Alternatywne scenariusze prowadzenia biznesu po objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT.

Spółki komandytowe z CIT- co dalej?

Aktualnie już wszystkie spółki komandytowe stały się podatnikiem podatku CIT, co poza koniecznością zapłaty przez spółkę ww. podatku wiąże się również ze zmianą źródła uzyskiwania przychodów przez wspólników. Zyski ze spółek komandytowych nie stanowią już zysków z działalności gospodarczej (w rozumieniu podatkowym tj. źródła opodatkowania), lecz będą traktowane jak przychody z kapitałów.

Oznacza to m. in. że dla osoby, która prowadzi działalność gospodarczą, także w innej formie niż spółka komandytowa (np. indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji CEIDG) przychody i koszty z tej działalności nie będą łączyły się na potrzeby rozliczeń podatkowych z przychodami i kosztami spółki komandytowej. Zatem osoba taka zapłaci dwa osobno liczone podatki- jeden od spółki komandytowej, zaś drugi obliczony z indywidualnej działalności.

Alternatywne rozwiązania

Wśród rozwiązań, które obecnie mogą zastosować spółki komandytowe, wyróżnić można przekształcenie w spółkę jawną, w którym to wariancie nie dochodzi do podwójnego opodatkowania (należy jednak pamiętać, aby we właściwym czasie, jeżeli jednym ze wspólników spółki będzie spółka kapitałowa złożyć stosowne oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego). Możliwa jest także reorganizacja skutkująca powstaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na skutek przekształcenia bądź połączenia.

Rozwiązaniem może być również reorganizacja polegająca na rozdzieleniu kluczowego majątku z obszarem działalności operacyjnej w tym poprzez stworzenie struktury holdingowej, w tym celu jednak w pierwszej kolejności trzeba odpowiedzieć sobie na szereg pytań, w tym m.in.:

• czy z perspektywy biznesowej dobrym rozwiązaniem byłoby rozdzielenie kluczowego majątku z obszarem działalności operacyjnej?
• czy podział poszczególnych linii biznesowych może przynieść korzyści ekonomiczne (szczególnie w sytuacji gdy poszczególne obszary biznesu charakteryzują się znacznymi różnicami jeżeli chodzi o ryzyko)?
• w jaki sposób planowane jest dzielenie zysków pomiędzy wspólników? Może to być szczególnie istotne dla firm rodzinnych.

Planując reorganizację, należy również wziąć pod uwagę planowane zmiany przepisów, w związku z tzw. „nowym ładem”.

Czy zmiana jest konieczna ?

Nie, nie ma przeszkód prawnych, aby nadal prowadzić biznes w formie spółki komandytowej, niemniej należy mieć na uwadze, że fakt opodatkowania spółki podatkiem CIT może skutkować wieloma wątpliwościami interpretacyjnymi związanymi ze stosowaniem przepisów ustawy CIT, natomiast brak interpretacji podatkowych i wyroków może skutkować wieloma problemami w przyszłości, toteż zmiana formy organizacyjnej spółki pozwoli na większą pewność stosowania prawa, w szczególności prawa podatkowego.

Reorganizacja, może również poskutkować uproszczeniem struktury organizacyjnej, poprzez wyeliminowanie ze wspólników sp. z o.o., co może wpłynąć na ograniczenie kosztów operacyjnych prowadzonego biznesu. Dodatkowo, w przypadku podjęcia decyzji o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w niektórych przypadkach ciekawym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z estońskiego podatku CIT (z którego mogą skorzystać wyłącznie spółki kapitałowe). Dodatkową oszczędnością może również okazać się brak konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne (co może być istotne z punktu widzenia planowanych zmian w zw. z tzw. „nowym ładem”), jak również zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczek udzielanych spółce z o.o. przez wspólnika (pożyczki udzielane spółce komandytowej przez wspólnika podlegają opodatkowaniu PCC).

Jak podkreśla Radca Prawny Martyna Michta, w trakcie webinarium, które odbyło się 13 maja, w każdym przypadku należy jednak pamiętać, że uzasadnieniem dla reorganizacji powinny każdorazowo być przesłanki biznesowe, a nie podatkowe.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeżeli jako spółka komandytowa nie podjęli Państwo jeszcze decyzji na temat dalszych działań i potrzebują Państwo wsparcia, zachęcamy do kontaktu. Co czwartek odbywają się bezpłatne konsultacje online z radcą prawnym Martyną Michtą. Istnieje możliwość uzyskania na nich odpowiedzi na nurtujące pytania i pomocy w doborze odpowiednich rozwiązań. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani konsultacjami zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego tel. 533 377 855; mail: [email protected].

fot. pixabay.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka