• +48 502 21 31 22

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RACIBORZU

Gimnazjalna 3, 47-400 Racibórz Firma działa w branżach: Szkoły średnie,

Opis firmy

szkoła średnia

Ekonomik jest szkołą nowoczesną, z tradycjami, silnie związaną ze środowiskiem lokalnym. Nasi absolwenci zasilają wysokokwalifikowany personel ekonomiczno-administracyjny wielu lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw różnych branż oraz instytucji budżetowych. Są zdolni sprostać zmieniającym się wyzwaniom gospodarki. Oferta edukacyjna jest stale dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Proponujemy szeroki wachlarz zawodów w obszarze administracyjno-usługowym, dający dużą elastyczność zatrudnienia i możliwość szybkiego przekwalifikowania się.

Oferta kształcenia opiera się na:
- nowoczesnej bazie dydaktycznej usytuowanej zarówno w szkole , jak i pracodawców, z którymi szkoła współpracuje,
- wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycielach, stosujących nowoczesne metody nauczania,
- współpracy ze strategicznymi pracodawcami różnych branż,
- praktykach zawodowych, stażach również u pracodawców europejskich,
- przyjaznej atmosferze, o którą dbają nauczyciele i prężnie działający samorząd uczniowski,
- zajęciach pozalekcyjnych, pozwalających rozwijać zainteresowania, osiągać wysokie wyniki
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,
- na działaniach pozwalających wyrównać szanse edukacyjne .
Dajemy możliwość zdobycia tytułu technika, zdania matury a co najważniejsze wszechstronnego rozwoju osobowościowego.

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Nasze szkoły

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej

Najważniejsze dla nas

Po pierwsze Jesteśmy szkołą z ponad 70-letnią tradycją

Nasi absolwenci to wysoko wykwalifikowany personel zasilający wiele lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw różnych branż oraz instytucji budżetowych. Będą zdolni sprostać zmieniającym się wyzwaniom gospodarki, ponieważ w tym roku szkolnym wprowadziliśmy nowość - dodatkowe specjalizacje w ramach każdego kierunku.

Po drugie Nasza szkoła jest dla Ciebie

Jeśli chcesz:
1. uzyskać zawód, który zapewni Ci pracę,
2. zdobyć nowe kwalifikacje,
3. zdać maturę,
4. rozszerzać umiejętności w ramach specjalizacji,
5. prowadzić w przyszłości własne przedsiębiorstwo,
6. zdobywać doświadczenie na praktykach zawodowych w kraju i Europie w ramach ERASMUS+,
7. współpracować z pracodawcami z branży ekonomiczno-finansowej,
8. podejmować działania w zakresie wolontariatu i samorządu uczniowskiego,
9. realizować się na konkursach i olimpiadach ekonomicznych,
10. realizować swoje sportowe i artystyczne pasje,
11. uczestniczyć w życiu szkolnym i być częścią Naszej szkoły,
Jeśli chociaż trzy odpowiedzi były na TAK, to zapraszamy do NAS!

Po trzecie Oferujemy bogate życie szkolne

1. wycieczki krajowe i zagraniczne,
2. cztery pracownie komputerowe, profesjonalną pracownię fotografii i reklamy,
3. udział w praktykach zagranicznych w Austrii i Hiszpanii,
4. wizyty studyjne w przedsiębiorstwach branżowych w kraju i zagranicą,
5. możliwość zatrudnienia w międzynarodowej korporacji LKW Walter,
6. warsztaty i zajęcia z przedsiębiorcami i nauczycielami akademickimi, we współpracy z prestiżowymi uczelniami: Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Politechniką Śląską, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu,
7. centralne usytuowanie szkoły w mieście, bardzo blisko stacji PKP, PKS,
8. możliwość zdawania egzaminów zawodowych i maturalnych w naszej szkole.

Prezentacja wideo

Lokalizacja

Wyszukiwarka