• +48 502 21 31 22

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

Wileńska 6-8, 47-400 Racibórz Firma działa w branżach: Szkoły średnie,
logo CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

Opis firmy

szkoła średnia

Kreatywnie, nowocześnie i fachowo - tak jest w CKZiU nr 1. Szkołę tworzą dwa mocne filary kształcenia technicznego i zawodowego tj. Budowlanka i Gastronomik.

Na młodzież czeka dostosowana do potrzeb rynku oferta nauki w technikum lub w szkole branżowej I stopnia w branżach: budowlanej, ekonomiczno−usługowej, rolniczo−leśnej z ochroną środowiska oraz turystyczno−gastronomicznej. Wysoką jakość kształcenia zapewniają kompetentni i doświadczeni nauczyciele. O praktyczne szlify dbają renomowani i solidni pracodawcy.

Uczniowie czerpią także z europejskich i  światowych trendów, które poznają podczas zagranicznych staży, praktyk i projektów. Liczne koła zainteresowań pomagają rozwijać pasje. Optymalny model kształcenia i współpracy z biznesem przynosi rezultaty – uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach branżowych. W parze z osiągnięciami naukowymi idą wyniki sportowe. Do tego dobra atmosfera podczas wielu imprez szkolnych i pozaszkolnych. To w całości gwarantuje sukces ucznia i szkoły.

O udane życie szkolnej społeczności dba samorząd uczniowski. Szkoła ma opinię przyjaźnie wymagającej. A jej głównym celem jest solidne wykształcenie i wszechstronny rozwój młodzieży.

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Nasze szkoły

Technikum nr 2

Technikum nr 2

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Branżowa Szkoła II stopnia nr 1

Branżowa Szkoła II stopnia nr 1

Najważniejsze dla nas

Po pierwsze Szkoła cieszy się popularnością

Aktualnie w CKZiU nr 1 kształci się ponad 900 uczniów i słuchaczy. Prowadzone są również kwalifikacyjne kursy zawodowe w ramach kształcenia ustawicznego.

Nasi absolwenci piastują eksponowane stanowiska w administracji, podejmują pracę naukową oraz prowadzą własną działalność gospodarczą. O wszechstronnym i gruntownym przygotowaniu absolwentów Centrum świadczy znacząca liczba osób podejmujących studia na uczelniach wyższych różnych typów na kierunkach technicznych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych oraz humanistycznych. Nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach, turniejach branżowych i konkursach przedmiotowych, uzyskując w nich wysokie lokaty.

Po drugie Pracownie dydaktyczne dostosowane do potrzeb

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są pracownie dydaktyczne, w tym specjalistyczne pracownie zawodowe wyposażone w profesjonalne pomoce, pracownie komputerowe, multimedialne, językowe oraz laboratoria.

Zrealizowaliśmy projekt unijny „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu”, którego efektem jest doposażenie 8 pracowni do prowadzenia zajęć dla zawodów: technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik ochrony środowiska i technik żywienia i usług gastronomicznych. W ramach programu umożliwiliśmy uczniom i nauczycielom zdobycie dodatkowych kwalifikacji oraz zawodowych umiejętności

Po trzecie Dbamy o naszych podopiecznych

Naszą silną stroną jest sport. Dysponujemy bardzo dobrym zapleczem sportowym: sala sportowa z siłownią oraz kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią.
Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu znajdują się we wszystkich salach lekcyjnych i bibliotece. Pracownie przedmiotowe są sukcesywnie doposażane w sprzęt multimedialny. Młodzież uczestniczy w wycieczkach dydaktycznych do zakładów pracy, uzupełniając realizowany program nauczania.

Centrum jest przyjazne osobom niepełnosprawnym. W budynku Budowlanki zainstalowano podjazd oraz windę.

Bierzemy udział w wielu projektach edukacyjnych, w tym międzynarodowych. Szczególnie wysoko cenimy udział w programie Erasmus+. Daje on możliwość zapoznawania się naszej młodzieży z rówieśnikami z innych krajów wspólnej Europy, poznanie europejskiego rynku pracy oraz zdobywanie doświadczeń zawodowych. Zrealizowaliśmy trzy projekty.
INFORMATOR NABOROWY 2

Szkoła ma opinię wymagającej, ale przyjaznej. Nasze priorytety to solidne wykształcenie i wszechstronny rozwój młodego człowieka.

Dla nas najważniejszy jest uczeń, jego potrzeby i wszechstronny rozwój. Ciągle podnosimy jakość i atrakcyjność kształcenia poprzez stwarzanie dobrego klimatu w szkole, dbałość o poziom kształcenia, różnorodność oferowanych zajęć i współpracę z pracodawcami.

Lokalizacja

Wyszukiwarka