• +48 502 21 31 22

RAFAMET podsumowuje rok i planuje nowe produkty

Projekt: Finanse

Większa część przychodów firmy w 2018 roku została zrealizowana na rynkach zagranicznych.

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Redakcje, wydawcy, gazety, media
Stowarzyszenia, kluby i związki


W 2018 roku większą część przychodów Spółka zrealizowała na rynkach zagranicznych (chińskim i francuskim). Ważnymi obszarami sprzedaży eksportowej były również rynki: belgijski, indonezyjski, singapurski, rosyjski, indyjski i niemiecki oraz Czechy, Izrael, Mauretania i Węgry. Zgodnie z prognozą na bieżący rok wzrośnie udział krajowego rynku zbytu obrabiarek, co potwierdza wysoką dynamikę polskiej gospodarki w branży kolejowej. 


 - Zarząd RAFAMET S.A. w ramach studiów nad strategicznymi opcjami rozwojowymi Spółki wskazał na biznesowy segment produkcji kół kolejowych oraz zestawów kołowych, jako na kompatybilny z aktualnym profilem biznesowym Spółki. W związku z czym przeprowadzamy analizy warunków krytycznych oraz efektywności tego pomysłu rozwojowego – wyjaśnia Prezes Zarządu E. Longin Wons. 

 - Dużym ograniczeniem tego potencjalnego przedsięwzięcia jest brak polskiego dostawcy kutych, „surowych” (przeznaczonych do dalszej obróbki wiórowej) kół kolejowych. To krytyczny element dla tej inwestycji i dlatego do czasu wypracowania z dwoma, trzema firmami warunków i zasad gwarantowanych, stałych dostaw surowcowych, a należy zauważyć, że liczących się firm tej branży jest w Europie łącznie sześć, nie należy oczekiwać ze strony RAFAMET działań rodzących zobowiązania finansowo – inwestycyjne – dodaje E. Longin Wons.

Planem na 2019 rok jest zaprezentowanie nowych, innowacyjnych produktów. Prezes Zarządu zapewnił o gotowości Spółki  do rozpoczęcia produkcji prototypowej obrabiarki do produkcji kół kolejowych typu KKB 150 N. Dodano jednak, że produkcja będzie rozpoczęta dla konkretnego klienta, o którego obecnie RAFAMET zabiega. - Definitywnie z kolei rozpoczynamy w pierwszym kwartale br. produkcję 3 sztuk tokarek kłowych dla kolejnictwa tj. całkowicie nowego wyrobu opracowanego na bazie konstrukcji marki PORĘBA o nazwie TCG 135 N.  W tym roku powstanie również stanowisko SP 125 N do diagnostyki i pomiarów kolejowych zestawów kołowych – dodaje Prezes Wons. 


 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka