• +48 502 21 31 22

Wakacje składkowe od 1 listopada 2024 r. Na czym polegają?

Wakacje od ZUS to dobrowolne rozwiązanie, z którego skorzystać mogą wszyscy mikroprzedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG.

Wakacje składkowe od 1 listopada 2024 r. Na czym polegają?

Sejm przyjął projekt ustawy wprowadzającej tzw. wakacje od ZUS-u dla mikroprzedsiębiorców, została ona również podpisana przez prezydenta. Nowe przepisy mają na celu wsparcie tej grupy przedsiębiorców i ułatwienie im prowadzenia działalności.

"Wakacje od ZUS-u" to rozwiązanie, które ma odciążyć finansowo przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Mikroprzedsiębiorca będzie mógł raz w roku wybrać dowolny miesiąc, w którym nie będzie musiał opłacać składek ZUS, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego. Nie ma wakacji od składki zdrowotnej. Składki za ten miesiąc zostaną pokryte z budżetu państwa.

Mikroprzedsiębiorca nie może zatrudniać więcej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót netto nie może przekraczać 2 milionów euro.

Wakacje od ZUS to dobrowolne rozwiązanie, z którego skorzystać mogą wszyscy mikroprzedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni) zarejestrowani w CEIDG.

Należy pamiętać, że rozwiązanie to nie obejmuje składek na ubezpieczenie zdrowotne! Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z „wakacji składkowych”, będą nadal zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w wybranym miesiącu. Wysokość składek zdrowotnych nie ulegnie zmianie, a termin płatności składek zdrowotnych pozostanie taki sam.

Wspólnicy spółek cywilnych również mogą skorzystać z "wakacji od ZUS-u" pod warunkiem, że spełnią wszystkie pozostałe kryteria uprawniające do tej ulgi.

Aby skorzystać z ulgi, konieczne będzie złożenie wniosku do ZUS-u. dostępnego na profilu ZUS. Wniosek będzie trzeba złożyć w miesiącu poprzedzającym wybrany miesiąc "wakacji składkowych". Ważne jest, aby dopełnić tej formalności przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma obowiązywać zwolnienie! Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek o wakacje od ZUS w grudniu, to choć formalnie wakacje składkowe za grudzień 2024 r. odbędą się w 2024 r., to efekt tej ulgi przedsiębiorca odczuje dopiero w 2025 r.

Szczegółowy formularz wniosku oraz instrukcja jego wypełniania zostaną udostępnione na stronie internetowej ZUS-u.

Zwolnienie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis.

Korzystając z wakacji, przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać własnej działalności. Będzie mógł nadal prowadzić firmę, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.

fot. freepik.com

Podobne artykuły

Wyszukiwarka