• +48 502 21 31 22

Historycznie niskie bezrobocie w maju

W województwie śląskim poziom bezrobocia wynosił 3,6%, co jest drugim najniższym wynikiem.

Historycznie niskie bezrobocie w maju

Na koniec maja stopa bezrobocia rejestrowanego szacowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła 5%. To o 0,1 p.p. mniej niż w kwietniu, a także o 0,1 p.p. mniej rok wcześniej. Bez pracy było 778,3 tys. osób, o 18,8 tys. mniej niż na koniec kwietnia. Licząc od 1990 r., nigdy w maju nie odnotowano w Polsce niższej stopy bezrobocia rejestrowanego ani mniejszej liczby bezrobotnych.

Poziom bezrobocia kształtował się w przedziale od 3% w województwie wielkopolskim do 8,3% w województwie podkarpackim. W województwie śląskim wynosił 3,6%, co jest drugim najniższym wynikiem. Osoby rejestrujące się w urzędach pracy najczęściej wcześniej pracowały w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo.

Pracodawcy zgłosili w maju do urzędów pracy 83,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 6,4 tys. (7,1%) mniej niż miesiąc wcześniej i o 11,2 tys. (11,8%) mniej niż w maju 2023 r.

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych na koniec maja było 12,3 tys. bezrobotnych obywateli Ukrainy, którzy stanowili 1,6% ogólnej liczby bezrobotnych. W porównaniu do końca lutego 2022 r., kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, liczba Ukraińców zarejestrowanych w urzędach pracy wzrosła prawie ośmiokrotnie, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,7 tys. osób, czyli o 5,1%.

Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Według danych opublikowanych 30 maja stopa bezrobocia, liczona zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat, wyniosła w kwietniu w Polsce 3%. Niższa była tylko w Czechach – 2,7%. W Unii Europejskiej było to 6%, a w strefie euro – 6,4%.

Natomiast liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu wynosiła na koniec maja 1350, w tym 786 kobiet. W porównaniu do danych z kwietnia zmniejszyła się o 28 osób. Zgłoszono w tym czasie i pozyskano 276 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na koniec kwietnia 2024 r. wyniosła 3,3%.

Czytaj także: Sytuacja na rynku pracy umiarkowanie optymistyczna

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka