• +48 502 21 31 22

Staże, szkolenia, dotacje na założenie firmy. Działania PUP w Raciborzu

Urząd pracy w Raciborzu zarejestrował 358 powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

Staże, szkolenia, dotacje na założenie firmy. Działania PUP w Raciborzu

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu podejmuje działania na rzecz wsparcia osób bezrobotnych oraz pracodawców. W pierwszym kwartale tego roku dzięki środkom z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zaktywizowano w sumie 233 bezrobotnych. Realizowane formy wsparcia obejmowały: staże (62 osoby), prace interwencyjne (9), dofinansowanie zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia (9) i prace społecznie użyteczne (41), a także bon na zasiedlenie (8 osób), bon zatrudnieniowy (4) i szkolenia (19). Trzy osoby otrzymały dofinansowanie do studiów podyplomowych, 57 – dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 21 przedsiębiorcom refundowano koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia skierowana do pracodawców, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i swoich pracowników. W powiecie raciborskim 69 pracodawców otrzymało środki na finansowanie kosztów szkoleń, studiów podyplomowych, badań lekarskich i psychologicznych oraz egzaminów.

Urząd pracy realizuje też działania związane z zatrudnianiem cudzoziemców. Do 31 maja zarejestrowano: 154 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Armenii, 22 zezwolenia na pracę sezonową – dla cudzoziemców spoza UE/EOG w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka oraz 358 powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

Do 31 maja ze środków Funduszu Pracy oraz EFS+ wydatkowano 3 766 673,06 zł na finansowanie programów mających na celu promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową. Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowano 527 955,32 zł. Dzięki tym działaniom urząd pracy skutecznie wspiera zarówno osoby poszukujące pracy, jak i pracodawców, przyczyniając się do zmniejszenia bezrobocia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w regionie.

Czytaj także: Kolejna firma na Śląsku zwalnia pracowników. Czy grozi nam wzrost bezrobocia?

fot. arch. red.
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka